Friday, 15 November 2013

swnet.politik – 26 nya meddelanden i 5 ämnen – sammandrag

swnet.politik
http://groups.google.com/group/swnet.politik?hl=sv

swnet.politik@googlegroups.com

Dagens ämnen:

* EU ska bli homosexuellt - 5 meddelanden, 3 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/fa051ff81e96879d?hl=sv
* Egypten överväger att gå över till Ryska vapensystem - 4 meddelanden, 3
författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/0e1233fc9d4aaa98?hl=sv
* Talibanledaren dödad igen - för sjätte gången - 14 meddelanden, 4 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/569f2febd9f34fda?hl=sv
* ISAF's grova brott i Afghanistan - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/74dd46e8591a08ef?hl=sv
* Kristallnatten och flatheten - 2 meddelanden, 2 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/4c5cf182a301f073?hl=sv

==============================================================================
ÄMNE: EU ska bli homosexuellt
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/fa051ff81e96879d?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 5 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 06:31
Från: Ulf Sundin


On Friday, November 8, 2013 7:38:03 AM UTC+1, Mikael Forsberg wrote:
> EU har beslutat att EU ska ge asyl åt alla homosexuella som riskerar att
> förföljas i hemlandet för sin läggning.
[...]
> Nu kan vi verkligen räkna med att få hit alla världens homosexuella.

Knappast. Bara de som förföljs i hemlandet.
Eftersom en stor del av världens länder är så pass civiliserade
att homosexuella inte behöver frukta förföljelse, så lär det
inte vara så många.

> Vem
> skall betala för de kanske miljontals homosexuella som nu kan väntas
> komma hit och garanteras asyl?

Att erbjuda asyl till de som pga hemlandets politik har anledning
att frukta förföljelse är just de som bör erbjudas asyl.

/Ulf Sundin
== 2 av 5 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 07:48
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 10:08, bhmwestling@gmail.com wrote:
> Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 07:38:03 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>> Det h�r blir kul, svenskar som s�tter p� en ko f�r f�ngelse men en
>>
>> homosexuell utl�nning garanteras skydd h�r.
>
> Du j�mf�r allts� homosexualitet med tidelag!
>
Ja det �r avvikande sexuella beteenden b�da tv�. Vad Sverige d�remot
h�ller p� att f�rbjuda tidelag med �r djurskyddslagar, det sysslar �ven
Tyskland med bland annat.

http://www.pitea-tidningen.se/telegram/lag-mot-djursex-pa-gang-7052783-default.aspx

--
Gan Bei
== 3 av 5 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 08:00
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 15:31, Ulf Sundin wrote:
> On Friday, November 8, 2013 7:38:03 AM UTC+1, Mikael Forsberg wrote:
>> EU har beslutat att EU ska ge asyl �t alla homosexuella som riskerar att
>> f�rf�ljas i hemlandet f�r sin l�ggning.
> [...]
>> Nu kan vi verkligen r�kna med att f� hit alla v�rldens homosexuella.
>
> Knappast. Bara de som f�rf�ljs i hemlandet.
> Eftersom en stor del av v�rldens l�nder �r s� pass civiliserade
> att homosexuella inte beh�ver frukta f�rf�ljelse, s� l�r det
> inte vara s� m�nga.

I vilket land f�rf�ljs inte homosexuella? Visserligen g�r inte
myndigheterna det i alla l�nder, men ropar efter dem g�r inte ens
homofila Israel.

>> Vem
>> skall betala f�r de kanske miljontals homosexuella som nu kan v�ntas
>> komma hit och garanteras asyl?
>
> Att erbjuda asyl till de som pga hemlandets politik har anledning
> att frukta f�rf�ljelse �r just de som b�r erbjudas asyl.

Sj�lvfallet, men nu har EU best�mt att just homosexuella skall f� asyl
beroende p� att zionisternas EU vill br�ka med Ryssland. Bra att
Ryssland stoppar barnexporten av �ven det sk�let f�rresten.

Varf�r inte kl�mma till med att alla nazister automatiskt ska f� asyl i
EU om de inte f�r demostrera med svastika flaggor i hemlandet? Det �r
homosexuell propaganda riktad till minder�riga Ryssland f�rbjudit.

--
Gan Bei
== 4 av 5 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 08:12
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 13:24, Hakvinius wrote:
> On 2013-11-08 10:08, bhmwestling@gmail.com wrote:
>> Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 07:38:03 UTC+1 skrev Mikael
>> Forsberg:
>>> Det här blir kul, svenskar som sätter på en ko får fängelse men en
>>>
>>> homosexuell utlänning garanteras skydd här.
>>
>> Du jämför alltså homosexualitet med tidelag!
>>
>
> Det ska man naturligtvis inte göra! En lustig detalj är att Forsberg
> tycks leva i 40-talet. År 1944 fanns nämligen tidelag ("otukt med djur")
> och homosexualitet i samma lagparagraf i den dåvarande strafflagen. När
> man så legaliserade homosexualitet, gjorde man det helt enkelt genom att
> stryka hela paragrafen (under krigsåren hade man annat att tänka på än
> att gå igenom betungande lagändringar). Därmed blev per automatik
> tidelag legalt.
>
Regeringen vill närma sig SD och förbjuder därför tidelag, ytterligare
en morallag från Ask.

http://www.exponerat.info/regeringen-kovander-om-tidelag-forbjuder-tidelag-som-sd-ville/

--
Gan Bei
== 5 av 5 ==
Datum: Sön 10 Nov 2013 07:05
Från: bhmwestling@gmail.com


Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 16:48:09 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> On 2013-11-08 10:08, bhmwestling@gmail.com wrote:
>
> > Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 07:38:03 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>
> >> Det här blir kul, svenskar som sätter på en ko får fängelse men en
>
> >>
>
> >> homosexuell utlänning garanteras skydd här.
>
> >
>
> > Du jämför alltså homosexualitet med tidelag!
>
> >
>
> Ja det är avvikande sexuella beteenden båda två.

Avvikande från vad? Normen?
Ja, då bör vi också jämställa oralsex, analsex, gruppsex, trekanter, bondage, petting etc med tidelag.
==============================================================================
ÄMNE: Egypten överväger att gå över till Ryska vapensystem
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/0e1233fc9d4aaa98?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 4 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 07:39
Från: mats.lofdahl@gmail.com


Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 02:28:52 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> On 2013-11-07 23:52, Mats Löfdahl wrote:
>
> > On 2013-11-07 23:09, Mikael Forsberg wrote:
>
> >> [...] Ryssland säger sig kunna leverera de tekniskt sett mest avancerade
> >> vapnen utan restriktioner.
>
> > Vad skulle de annars säga?
>
> De skulle kunna säga som USA att de bara levererar en halvhyfsad version
> med begränsningar så de själva lätt kan slå ut vapnen.

Säger USA det?
== 2 av 4 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 08:37
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 16:39, mats.lofdahl@gmail.com wrote:
> Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 02:28:52 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:

>> De skulle kunna s�ga som USA att de bara levererar en halvhyfsad version
>> med begr�nsningar s� de sj�lva l�tt kan sl� ut vapnen.
>
> S�ger USA det?
>
Ja, faktiskt.

--
Gan Bei
== 3 av 4 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 11:23
Från: Mats Löfdahl


On 2013-11-08 17:37, Mikael Forsberg wrote:
> On 2013-11-08 16:39, mats.lofdahl@gmail.com wrote:
>> Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 02:28:52 UTC+1 skrev Mikael
>> Forsberg:
>
>>> De skulle kunna s�ga som USA att de bara levererar en halvhyfsad version
>>> med begr�nsningar s� de sj�lva l�tt kan sl� ut vapnen.
>>
>> S�ger USA det?
>>
> Ja, faktiskt.

Det verkar inte vara s�rskilt bra reklam att s�ga att man bara levererar
en halvhyfsad produkt. D� �r nog ryssarnas f�rs�ljningssnack b�ttre.


== 4 av 4 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 12:42
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 20:23, Mats L�fdahl wrote:
> On 2013-11-08 17:37, Mikael Forsberg wrote:
>> On 2013-11-08 16:39, mats.lofdahl@gmail.com wrote:
>>> Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 02:28:52 UTC+1 skrev Mikael
>>> Forsberg:
>>
>>>> De skulle kunna s�ga som USA att de bara levererar en halvhyfsad
>>>> version
>>>> med begr�nsningar s� de sj�lva l�tt kan sl� ut vapnen.
>>>
>>> S�ger USA det?
>>>
>> Ja, faktiskt.
>
> Det verkar inte vara s�rskilt bra reklam att s�ga att man bara levererar
> en halvhyfsad produkt. D� �r nog ryssarnas f�rs�ljningssnack b�ttre.
>
USA g�r lite annorlunda d� de sk�nker vapnen, men antagligen vill ha
betalt f�r underh�llet och samtidigt binder dem vid leveranserna fr�n USA.

Om Egypten ist�llet k�per vapensystemen fr�n Ryssland s� har de dels
deras b�sta system och �ven det gamla fr�n USA, kombinationen �r bra och
oberoende av om ena sidan trillar ifr�n av n�gon anledning.

Det �r lite l�jligt att USA ska kunna diktera villkor f�r de som vill
k�pa vapen, typ d� m�ste ni �ppna 50 McDonald's kiosker eller n�got
liknande.

--
Gan Bei

==============================================================================
ÄMNE: Talibanledaren dödad igen - för sjätte gången
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/569f2febd9f34fda?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 14 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 07:40
Från: mats.lofdahl@gmail.com


Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 02:04:40 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> On 2013-11-07 23:51, Mats Löfdahl wrote:
>
> > On 2013-11-07 17:15, Mikael Forsberg wrote:
>
> >> Det är zionisterna, som alltid, som strävar efter världsherravälde med en
> >> global diktatur (NWO) efter feodal modell.
>
> > Men du har ingen osund fixering på judar och sionister... :o)
>
> Nej, det är du som har en osund fixering vid att det du lärt dig om
> judar och zionister måste vara rätt.

Vad anser du att jag har lärt mig om dem då?

== 2 av 14 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 08:34
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 10:06, bhmwestling@gmail.com wrote:
> Den torsdagen den 7:e november 2013 kl. 17:15:48 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:

>> Sverige har ingenting i Afghanistan att g�ra, de har inte angripit oss och de bev�pnade svenska
>> angriparna Bildt har skickat ner dit hat lokalbefolkningen full n�dv�rnsr�tt att f�rsvara sig mot.
>>
>> Nu ska Sverige (Bildt) ta hem 150 svenska krigare fr�n Afghanistan och skicka ner 25 nya krigare
>> som skall kallas poliser ist�llet. Carl Bildt �r det utan tvivel st�rsta s�kerhetshotet mot Sverige
>> och det svenska folket.

> Vilken av fr�gorna var det du inte f�rstod mest?

Jass�.

>> Ja, det var ju judar som startade och drev hela andra v�rldskriget f�r
>>
>> sina intressen och de vann ju dessutom.
>
> Kan du f�rklara n�rmare hur Japan kunde vara styrt av Judar?

Det kan jag, men inte med n�gra f� meningar.

>> Struntprat, du tror v�l att Gaddafi m�rdades av civilbefolkningen och
>>
>> Libyen nu styrs av folkets demokratiskt valda ledare ocks�?
>
> Nej, men Khadaffi d�dades av den f�rtryckta befolkningen.
> Och regeringen nu �r mer demokratisk �n diktaturen som Khadaffi hade.

Det r�der n�rmast anarki i Libyen nu, vilket skamligt nog Sveriges
Bilderberg regering �r delaktiga i att ha skapat. :(

Gaddafi m�rdades av utl�ndska agenter och inte alls n�gon folkets mobb.

>> Det �r
>>
>> zionisterna, som alltid, som str�var efter v�rldsherrav�lde med en
>>
>> global diktatur (NWO) efter feodal modell.
>
> T�nk vad bekv�mt att alla som du inte gillar av en ren slump r�kar vara zionister...

T�nk vad bekv�mt grova brottsligar har genom att bara anklaga folk f�r
att vara antisemiter n�r de p�pekar att zionister inte har r�tt att
m�rda icke judar oavsett om de lever med den vanf�rest�llningen.

>> Assad skulle utan vidare vinna ett demokratiskt val
>>
>> , s� sluta kalla
>>
>> honom en diktator, detsamma g�llde �ven Gaddafi f�r �vrigt.
>
> S� personerna som �r diktatorer kan inte kallas diktatorer d�rf�r att om de hade valt att l�ta
> folket faktiskt f� v�lja s� antar du att de hade vunnit dessa val?
>
> Ledsen, men din definition av diktator h�ller inte.

Gr�t du ut.

>> Israel har inget existensber�ttigande fr�n f�rsta b�rjan, det �r en ren
>>
>> invasion.
>
> Samma kan s�gas om i stort sett vartenda land i v�rlden. Ryssland och Kina ej att f�rgl�mma.
>
> �r det bara l�nder du inte gillar som inte skall ha existensber�ttigande?
>
Inget annat land i v�rlden f�rutom Israel bryter mot alla t�nkbara
internationella lagar och har apartheid, statsterrorism, konstant
utvidgandeav territoriet samt hur mycket galenskap som helst.

--
Gan Bei
== 3 av 14 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 08:41
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 16:40, mats.lofdahl@gmail.com wrote:
> Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 02:04:40 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:

>> Nej, det �r du som har en osund fixering vid att det du l�rt dig om
>> judar och zionister m�ste vara r�tt.
>
> Vad anser du att jag har l�rt mig om dem d�?

Att judar �r offren som du alltid m�ste f�rsvara utan att t�nka p� vad
de g�r. Det �r en blind �vertygelse som lever kvar tack vare
zionistmedias eviga l�gnpropagande kring WW2 bland annat.

--
Gan Bei
== 4 av 14 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 11:20
Från: Mats Löfdahl


On 2013-11-08 17:41, Mikael Forsberg wrote:
> On 2013-11-08 16:40, mats.lofdahl@gmail.com wrote:
>> Den fredagen den 8:e november 2013 kl. 02:04:40 UTC+1 skrev Mikael
>> Forsberg:
>
>>> Nej, det �r du som har en osund fixering vid att det du l�rt dig om
>>> judar och zionister m�ste vara r�tt.
>>
>> Vad anser du att jag har l�rt mig om dem d�?
>
> Att judar �r offren som du alltid m�ste f�rsvara utan att t�nka p� vad
> de g�r.

Jag synar: Visa mig var jag f�rsvarat judar och sionister f�r att
"str�va[] efter v�rldsherrav�lde med en global diktatur (NWO) efter
feodal modell".

== 5 av 14 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 12:07
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 20:20, Mats L�fdahl wrote:
> On 2013-11-08 17:41, Mikael Forsberg wrote:

>> Att judar �r offren som du alltid m�ste f�rsvara utan att t�nka p� vad
>> de g�r. Det �r en blind �vertygelse som lever kvar tack vare zionistmedias eviga l�gnpropagande
>> kring WW2 bland annat.

>
> Jag synar: Visa mig var jag f�rsvarat judar och sionister f�r att
> "str�va[] efter v�rldsherrav�lde med en global diktatur (NWO) efter
> feodal modell".
>
Du f�r v�l fdundera sj�lv �ver saken.

--
Gan Bei
== 6 av 14 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 12:17
Från: Mats Löfdahl


On 2013-11-08 21:07, Mikael Forsberg wrote:
> On 2013-11-08 20:20, Mats L�fdahl wrote:
>> On 2013-11-08 17:41, Mikael Forsberg wrote:
>
>>> Att judar �r offren som du alltid m�ste f�rsvara utan att t�nka p� vad
>>> de g�r. Det �r en blind �vertygelse som lever kvar tack vare
>>> zionistmedias eviga l�gnpropagande
>>> kring WW2 bland annat.
>
>>
>> Jag synar: Visa mig var jag f�rsvarat judar och sionister f�r att
>> "str�va[] efter v�rldsherrav�lde med en global diktatur (NWO) efter
>> feodal modell".
>>
> Du f�r v�l fdundera sj�lv �ver saken.

Trodde v�l inte det heller.


== 7 av 14 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 12:49
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 21:17, Mats L�fdahl wrote:
> On 2013-11-08 21:07, Mikael Forsberg wrote:
>> On 2013-11-08 20:20, Mats L�fdahl wrote:
>>> On 2013-11-08 17:41, Mikael Forsberg wrote:
>>
>>>> Att judar �r offren som du alltid m�ste f�rsvara utan att t�nka p� vad
>>>> de g�r. Det �r en blind �vertygelse som lever kvar tack vare
>>>> zionistmedias eviga l�gnpropagande
>>>> kring WW2 bland annat.
>>
>>>
>>> Jag synar: Visa mig var jag f�rsvarat judar och sionister f�r att
>>> "str�va[] efter v�rldsherrav�lde med en global diktatur (NWO) efter
>>> feodal modell".
>>>
>> Du f�r v�l fdundera sj�lv �ver saken.
>
> Trodde v�l inte det heller.
>
Inte jag ocks�.

--
Gan Bei
== 8 av 14 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 13:54
Från: Mats Löfdahl


On 2013-11-08 21:49, Mikael Forsberg wrote:
> On 2013-11-08 21:17, Mats L�fdahl wrote:
>> On 2013-11-08 21:07, Mikael Forsberg wrote:
>>> On 2013-11-08 20:20, Mats L�fdahl wrote:
>>>> On 2013-11-08 17:41, Mikael Forsberg wrote:
>>>
>>>>> Att judar �r offren som du alltid m�ste f�rsvara utan att t�nka p� vad
>>>>> de g�r. Det �r en blind �vertygelse som lever kvar tack vare
>>>>> zionistmedias eviga l�gnpropagande
>>>>> kring WW2 bland annat.
>>>
>>>>
>>>> Jag synar: Visa mig var jag f�rsvarat judar och sionister f�r att
>>>> "str�va[] efter v�rldsherrav�lde med en global diktatur (NWO) efter
>>>> feodal modell".
>>>>
>>> Du f�r v�l fdundera sj�lv �ver saken.
>>
>> Trodde v�l inte det heller.
>>
> Inte jag ocks�.

S� som vanligt n�r du p�st�r n�got om mig var det bara en massa varmluft.

== 9 av 14 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 16:00
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-08 22:54, Mats L�fdahl wrote:
> On 2013-11-08 21:49, Mikael Forsberg wrote:

>> Inte jag ocks�.
>
> S� som vanligt n�r du p�st�r n�got om mig var det bara en massa varmluft.
>
Varmluften �r det du sj�lv som l�cker, tur att man sitter l�ngt ifr�n.

--
Gan Bei
== 10 av 14 ==
Datum: Lör 9 Nov 2013 00:49
Från: Mats Löfdahl


On 2013-11-09 01:00, Mikael Forsberg wrote:
> On 2013-11-08 22:54, Mats Löfdahl wrote:
>> On 2013-11-08 21:49, Mikael Forsberg wrote:
>
>>> Inte jag också.
>>
>> Så som vanligt när du påstår något om mig var det bara en massa varmluft.
>>
> Varmluften är det du själv som läcker, tur att man sitter långt ifrån.

Om du har något mer än varmluft att bidra med får jag be dig precisera
din anklagelse. Exakt *vad* av det jag har skrivit har du misstolkat som
ett försvar för judar och sionister som "strävar efter världsherravälde
med en global diktatur (NWO) efter feodal modell".


== 11 av 14 ==
Datum: Lör 9 Nov 2013 02:44
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-09 09:49, Mats Löfdahl wrote:
> On 2013-11-09 01:00, Mikael Forsberg wrote:

>> Varmluften är det du själv som läcker, tur att man sitter långt ifrån.
>
> Om du har något mer än varmluft att bidra med får jag be dig precisera
> din anklagelse. Exakt *vad* av det jag har skrivit har du misstolkat som
> ett försvar för judar och sionister som "strävar efter världsherravälde
> med en global diktatur (NWO) efter feodal modell".
>
Jasså.


--
Chai 拆
== 12 av 14 ==
Datum: Lör 9 Nov 2013 05:06
Från: Mats Löfdahl


On 2013-11-09 11:44, Mikael Forsberg wrote:
> On 2013-11-09 09:49, Mats Löfdahl wrote:
>> On 2013-11-09 01:00, Mikael Forsberg wrote:
>
>>> Varmluften är det du själv som läcker, tur att man sitter långt ifrån.
>>
>> Om du har något mer än varmluft att bidra med får jag be dig precisera
>> din anklagelse. Exakt *vad* av det jag har skrivit har du misstolkat som
>> ett försvar för judar och sionister som "strävar efter världsherravälde
>> med en global diktatur (NWO) efter feodal modell".
>>
> Jasså.

För omkring femton år sedan hade jag tillfälle att vara med på The
Albuquerque Balloon Fiesta. En fantastisk upplevelse! Hundratals
ballonger på olika höjd och glidande med vinden åt olika håll över
öknen. Minns särskilt en av morgnarna när vi samlades före soluppgången
och deltagarna började fylla sina ballonger, som lystes upp inifrån av
gaslågorna.

Ett betydligt bättre sätt att använda varmluft.

http://www.balloonfiesta.com/

== 13 av 14 ==
Datum: Lör 9 Nov 2013 05:34
Från: Roger Eriksson


bhmwestling@gmail.com wrote in
news:0856dd6a-19be-4fb8-8cf8-3714b513ac0a@googlegroups.com:

> Den lördagen den 2:e november 2013 kl. 15:00:30 UTC+1 skrev Mikael
> Forsberg:
>> Nu trumpetar återigen zionistkontrollerade USA ut att de dödat
>>
>> Talibanledaren, samma person de hävdat att de dödat fem gånger tidi
> gare.
>
> Du är helt säker på att USA inte skrev att de dödat Talibanledaren och
> att Talibanerna sedan bytte ledare, för det är ju full tmöjligt att
> döda ledaren för en organisation trots att man tidigare dödat ledaren
> för samma organisation.

Om inte annat så har ju USAs president mördats fyra gånger och skadats
ytterligare två.


--
/RE


---
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
http://www.avast.com

== 14 av 14 ==
Datum: Lör 9 Nov 2013 11:18
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-09 14:06, Mats Löfdahl wrote:
> On 2013-11-09 11:44, Mikael Forsberg wrote:
>
>> Jasså.
>
> För omkring femton år sedan hade jag tillfälle att vara med på The
> Albuquerque Balloon Fiesta. En fantastisk upplevelse! Hundratals
> ballonger på olika höjd och glidande med vinden åt olika håll över
> öknen. Minns särskilt en av morgnarna när vi samlades före soluppgången
> och deltagarna började fylla sina ballonger, som lystes upp inifrån av
> gaslågorna.
>
> Ett betydligt bättre sätt att använda varmluft.
>
> http://www.balloonfiesta.com/
>
Har aldrig åkt med i en luftballong IRL vad jag kan minnas nu, men det
vore kul att prova någon gång, förmodligen liknande segelflygning om än
maksammare. Kan tänka mig att det är en härlig vy att se massor av
luftballonger lysa upp på himlen i gryningmörkret.

Sedan kommer det väl en Bilderbergare och vill ha koldioxidskatt för att
ballongerna ändrar klimatet eller något sådant.

Var du väldigt aktiv ballongflygare med egen ballong o.s.v. ?

--
Chai 拆

==============================================================================
ÄMNE: ISAF's grova brott i Afghanistan
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/74dd46e8591a08ef?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Fre 8 Nov 2013 20:52
Från: Mikael Forsberg


Bilderberggruppens ISAF krigare som invaderat Afghanistan begår
fruktansvärda brott som mord, tortyr och krigsbrott. En del börjar nu
utredas ordentligt och tidigare utredningar som inte givit något visar
sig vara helt uppenbart uteslutande klara bevis.

Nu görs däremot noggrannare undersökningar och flera åtal lär komma
frasmöver.

http://rt.com/news/afghanistan-torture-murder-evidence-397/

Vad som skulle behövas för att få stopp på sådan här grov brottslighet
vore att åtale de verkligt skyldiga i den nazigrundade zionistiska
gangsterorganisationen Bilderberggruppen som anstiftar brotten.

Grundaren prins Bernhard borde ha åtalats redan i Nurnberg för han satt
i styrelsen för I.G.Farben som inte bara tillverkade och levererade
Zyklon B gasen till gaskamrarna i Aushwich, de var dessutom
driftsansvariga för verksamheten och var helt medvetna om vad som pågick.

--
Chai 拆

==============================================================================
ÄMNE: Kristallnatten och flatheten
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/4c5cf182a301f073?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 2 ==
Datum: Lör 9 Nov 2013 11:24
Från: kjell


I dag är det 75 åt sedan nazisterna iscensatte en progrom mot judarna.
Flatheten bland svenskarna är nog lika stor nu som tyskarnas var då.
I Sverige registreras romer och utmålas av moderaterna som kriminella!
I artikeln nedan så finns det ett antal underskrifter, men ingen från
moderaterna, tja det säger det mesta!

" Mot en sådan bakgrund kan 75-årsminnet av kristallnatten inte bara
handla om att sörja och hedra dåtidens offer. I dagens Europa formas
åter en jordmån för pogromer och förintelsekampanjer som då skördade
miljontals offer. Aldrig sedan Andra världskriget har så många folkvalda
rasister huserat i Europas parlament. I nästan alla länder i Europa
möter romer och resande förföljelse, förtal och fattigdom.
Utomeuropeiska flyktingar möts av stängda gränser och tvingas leva som
papperslösa i samhällenas yttersta marginaler. Många möter döden i
öknar, på hav, och berg på sin flykt undan krig, förföljelser och fattigdom.

I Ungern skanderar nyfascisterna i Jobbik mot judar som landsförrädare
och romer som kriminella medan ledande företrädare för regeringspartiet
Fidesz faller in i kören. På gatorna jagas romer och flyktingar av
Jobbiks militanta stödtrupper. Också i Grekland misshandlas och mördas
flyktingar och politiska motståndare av högerextrema huliganer medan
deras parlamentariska representanter i Gyllene Gryning ivrigt förnekar
att Förintelsen alls ägt rum.

Islam utmålas på många håll i Europa som det nya hotet mot kulturell och
etnisk homogenitet. Såväl muslimer som judar utsätts för fysiska och
verbala angrepp när de manifesterar sin grupptillhörighet med
traditionella och religiösa symboler.

I Ryssland och på många andra håll har myndigheternas förföljelse av
hbtq-personer hårdnat och berövat dem rätten att offentligt uttrycka sin
identitet."

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2170746-75-ar-sedan-kristallnatten-och-europa-blundar-igen

--
Med rätt att uttrycka mig i klubben för inbördes beundran. I detta land
har ni infört ett nytt synsätt. Akademiker,högutbildade, välavlönade
människor högt upp i välståndsligan har plötsligt blivit de som har det
svårt i samhället, de som tidigare hade det sämst har i detta borgerliga
egoistiska samhälle blivit de som har det gott ställt och vara de som
skall göra ekonomiska uppoffringar.---
Detta epostmeddelande innehåller inget virus eller annan skadlig kod för avast! antivirus är aktivt.
http://www.avast.com

== 2 av 2 ==
Datum: Lör 9 Nov 2013 19:47
Från: Mikael Forsberg


On 2013-11-09 20:24, kjell wrote:
> I dag är det 75 åt sedan nazisterna iscensatte en progrom mot judarna.
> Flatheten bland svenskarna är nog lika stor nu som tyskarnas var då.
> I Sverige registreras romer och utmålas av moderaterna som kriminella!
> I artikeln nedan så finns det ett antal underskrifter, men ingen från
> moderaterna, tja det säger det mesta!
>
> " Mot en sådan bakgrund kan 75-årsminnet av kristallnatten inte bara
> handla om att sörja och hedra dåtidens offer. I dagens Europa formas
> åter en jordmån för pogromer och förintelsekampanjer som då skördade
> miljontals offer. Aldrig sedan Andra världskriget har så många folkvalda
> rasister huserat i Europas parlament. I nästan alla länder i Europa
> möter romer och resande förföljelse, förtal och fattigdom.
> Utomeuropeiska flyktingar möts av stängda gränser och tvingas leva som
> papperslösa i samhällenas yttersta marginaler. Många möter döden i
> öknar, på hav, och berg på sin flykt undan krig, förföljelser och
> fattigdom.
>
> I Ungern skanderar nyfascisterna i Jobbik mot judar som landsförrädare
> och romer som kriminella medan ledande företrädare för regeringspartiet
> Fidesz faller in i kören. På gatorna jagas romer och flyktingar av
> Jobbiks militanta stödtrupper. Också i Grekland misshandlas och mördas
> flyktingar och politiska motståndare av högerextrema huliganer medan
> deras parlamentariska representanter i Gyllene Gryning ivrigt förnekar
> att Förintelsen alls ägt rum.
>
> Islam utmålas på många håll i Europa som det nya hotet mot kulturell och
> etnisk homogenitet. Såväl muslimer som judar utsätts för fysiska och
> verbala angrepp när de manifesterar sin grupptillhörighet med
> traditionella och religiösa symboler.
>
> I Ryssland och på många andra håll har myndigheternas förföljelse av
> hbtq-personer hårdnat och berövat dem rätten att offentligt uttrycka sin
> identitet."
>
> http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2170746-75-ar-sedan-kristallnatten-och-europa-blundar-igen
>
GP tycks vilja fortsätta zionistmedias historieförfalskningar och låter
judarna publicera lögnpropagande samt vägra ens närma sig någon sanning.
Vad då 12 miljoner (varav över hälften judar) dödade i nazistiska
koncentrationsläger? Det är ju helt skamligt lögnaktigt att vräka ut
sådant falsarium!

http://en.wikipedia.org/wiki/Extermination_camp

Även med mycket god vilja (ta med de som dog naturligt av olika orsaker)
så kommer man inte över 3.5 miljoner totalt (inte ens hälften judar
heller) som dog i nazisternas koncentrationsläger. Vad är då meningen
med att zionistmedia så hårt kämpar för att upprätthålla
historieförfalskningen?

Tja, de har ju plockat Tyskland på helt ofattbara mångmiljardbelopp i
skadestånd uder flera generationer nu och även massor av andra länder,
samt tigger fortfarande allmosor och all tänkbar särbehandling för en
evighetslögn de skapat.

Islamofobin drivs dessutom främst av zionistiska sällskap och
terrorstaten Israel är som den enda kvarvarande apartheidstaten
representativt för zionisters allmänna extrema främlingsfientlighet.

--
Chai 拆
==============================================================================

Du fick detta meddelande eftersom du prenumererar på Google-grupper "swnet.politik"
grupp.

Om du vill skicka ett meddelande till den här gruppen, besök http://groups.google.com/group/swnet.politik?hl=sv

Om du vill avsluta prenumerationen på den här gruppen skickar du ett brev
till swnet.politik+unsubscribe@googlegroups.com

Om du vill hur du får post från den här gruppen går du in på:
http://groups.google.com/group/swnet.politik/subscribe?hl=sv

Om du vill rapportera otillåten användning skickar du ett brev med en
förklaring av problemet till abuse@googlegroups.com


==============================================================================
Google-grupper: http://groups.google.com/?hl=sv