Thursday, 12 December 2013

swnet.politik – 26 nya meddelanden i 10 ämnen – sammandrag

swnet.politik
http://groups.google.com/group/swnet.politik?hl=sv

swnet.politik@googlegroups.com

Dagens ämnen:

* Vinet på systembolaget är helt giftigt - 4 meddelanden, 2 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/18eaa22348566c63?hl=sv
* Hasch legaliseringen i Uruguay gick igenom - 2 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/f40e8b7067d7986b?hl=sv
* Tradition - 3 meddelanden, 2 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/202cda4d8ae86a1f?hl=sv
* Situationen i Uruguay - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/1c55ab0687411e10?hl=sv
* Svenskarna förs bakom ljuset av högern - 2 meddelanden, 2 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/6b3aa083ea738399?hl=sv
* Sverige bedriver industrispionage mot andra länder - 4 meddelanden, 2
författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/89f348e1c9186880?hl=sv
* Sveriges apartheid skolor öppnas för allas - 4 meddelanden, 2 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/5fa44f0a1bdcb7a7?hl=sv
* De demokratiskt opålitliga moderaterna....usa-lakejerna - 4 meddelanden, 2
författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/f5ef62f9473c3e3b?hl=sv
* Vad är det moderaterna, de opålitliga demokraterna egentligen vill dölja? -
1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/a9593029c890e23c?hl=sv
* Den hycklande moderaten Carl Bildt - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/c374055860db88bb?hl=sv

==============================================================================
ÄMNE: Vinet på systembolaget är helt giftigt
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/18eaa22348566c63?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 4 ==
Datum: Tis 10 Dec 2013 16:20
Från: Mikael Forsberg


On 2013-12-10 13:52, bhmwestling@gmail.com wrote:
> Den tisdagen den 10:e december 2013 kl. 13:13:29 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:

>> Har jag visat hur m�nga g�ngersom helst nu
>>
>> , du f�r l�ra dig s�ka sj�lkv.
>
> Hur skall jag veta vilka uppgifter du missf�rstod eller feltolkade?

Chansa p� n�got och unders�k det s� kanske du blir varse att jag
faktiskt har r�tt. :) :) :)

>> Tror jag inte det minsta p�.
>
> F�r att g�ra s� att du skulle f�rst� s� borde jag �frst�s ha framst�llt en pekbok.

Jag har flera peksk�rmar, s�tt ig�ng och jobba p� pekboken du. :) :) :)

--
Gan Bei
== 2 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 02:05
Från: bhmwestling@gmail.com


Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 01:20:32 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> On 2013-12-10 13:52, bhmwestling@gmail.com wrote:
>
> > Den tisdagen den 10:e december 2013 kl. 13:13:29 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>
>
>
> >> Har jag visat hur m�nga g�ngersom helst nu
>
> >>
>
> >> , du f�r l�ra dig s�ka sj�lkv.
>
> >
>
> > Hur skall jag veta vilka uppgifter du missf�rstod eller feltolkade?
>
>
>
> Chansa p� n�got och unders�k det s� kanske du blir varse att jag
>
> faktiskt har r�tt. :) :) :)
>
>
>
> >> Tror jag inte det minsta p�.
>
> >
>
> > F�r att g�ra s� att du skulle f�rst� s� borde jag �frst�s ha framst�llt en pekbok.
>
>
>
> Jag har flera peksk�rmar, s�tt ig�ng och jobba p� pekboken du. :) :) :)
>
>
>
> --
>
> Gan Bei

Det har inte fallit dig in att vi som kritiserar dina påståenden gjort just det?
== 3 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 04:15
Från: Mikael Forsberg


On 2013-12-11 11:05, bhmwestling@gmail.com wrote:
> Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 01:20:32 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:

>> Chansa p� n�got och unders�k det s� kanske du blir varse att jag
>>
>> faktiskt har r�tt. :) :) :)
>>
>> Jag har flera peksk�rmar, s�tt ig�ng och jobba p� pekboken du. :) :) :)

> Det har inte fallit dig in att vi som kritiserar dina p�st�enden gjort just det?
>
Varf�r tar du inte och visar upp alla icke judar i judemonopolets
(systembolagets) styrelserum? Kan du visa upp vin och spritsorter fr�n
icke judiska leverant�rer som Kina, Mongoliet eller merparten av
v�rldens alla leverant�rer som inte �r zionistkontrollerade p� n�got vis
i judemonopolets (systembolagets) sortiment?

--
Gan Bei
== 4 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 04:56
Från: bhmwestling@gmail.com


Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 13:15:59 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> On 2013-12-11 11:05, bhmwestling@gmail.com wrote:
>
> > Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 01:20:32 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>
>
>
> >> Chansa p� n�got och unders�k det s� kanske du blir varse att jag
>
> >>
>
> >> faktiskt har r�tt. :) :) :)
>
> >>
>
> >> Jag har flera peksk�rmar, s�tt ig�ng och jobba p� pekboken du. :) :) :)
>
>
>
> > Det har inte fallit dig in att vi som kritiserar dina p�st�enden gjort just det?
>
> >
>
> Varf�r tar du inte och visar upp alla icke judar i judemonopolets
>
> (systembolagets) styrelserum? Kan du visa upp vin och spritsorter fr�n
>
> icke judiska leverant�rer som Kina, Mongoliet eller merparten av
>
> v�rldens alla leverant�rer som inte �r zionistkontrollerade p� n�got vis
>
> i judemonopolets (systembolagets) sortiment?

Jag har redan gjort det medan du inte har visat på något annat bevis än att du inom parentes skrivit "(jude)" efter alla namnen. Kina och Mongoliet är alltså inte länder utan spritleverantörer. Och det är du som skall påvisa att leverantörerna är judiska. Att bara påstå att de är judiska räcker inte. Sedan måste du också visa att dina icke-judiska leverantörer blivit nekade och att svenska folket skriker efter en viss kinesisk spritsort men som inte importeras eftersom den inte är judisk. Det är fullt rimliga krav jag har, nämligen att du på något sätt skall belägga dina påståenden.


==============================================================================
ÄMNE: Hasch legaliseringen i Uruguay gick igenom
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/f40e8b7067d7986b?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 2 ==
Datum: Tis 10 Dec 2013 21:03
Från: Mikael Forsberg


Senaten i Uruguay r�stade som v�ntat igenom legalisering av s�v�l
produktion som f�rs�ljning av Cannabis (Hasch) i Uruguay som d�rmed blir
f�rsta land i v�rlden att helt legalisera sedan zionisterna fick blomman
f�rbjuden internationellt enligt FN's narkotikakonvention.

Uruguay g�r detta f�r att minska brottsligheten och de ofantliga skador
drogf�rbudet ger upphov till. Nu �mnar staten s�tta en prislapp p� 1
Dollar/gram som �r rej�lt under svarta marknadspriset p� 1.4 Dollar/gram
(j�mf�relsevis kostar det i Sverige 100:-/gram ungef�r).

http://rt.com/news/uruguay-legalizes-sale-marijuana-987/http://rt.com/news/uruguay-legalizes-sale-marijuana-987/

--
Gan Bei
== 2 av 2 ==
Datum: Tis 10 Dec 2013 21:31
Från: Mikael Forsberg


Fick in en dubbel URL d�r som inte funkar utan att klippas av. S� h�r
ska det vara:

http://rt.com/news/uruguay-legalizes-sale-marijuana-987/

V�ldigt positivt faktiskt att myndigheterna inser att brottsligheten �r
skapad av drogf�rbuden och enkelt kan minskas med legalisering.

Sverige �r i fr�gan l�ngt efterblivet och dessutom genomkorrumperat s�
att h�r ser det inte lika ljust ut f�r tillf�llet, men folk g�r inte p�
repressionsindustrins l�gnpropaganda l�ngre �tminstone.


On 2013-12-11 06:03, Mikael Forsberg wrote:
> Senaten i Uruguay r�stade som v�ntat igenom legalisering av s�v�l
> produktion som f�rs�ljning av Cannabis (Hasch) i Uruguay som d�rmed blir
> f�rsta land i v�rlden att helt legalisera sedan zionisterna fick blomman
> f�rbjuden internationellt enligt FN's narkotikakonvention.
>
> Uruguay g�r detta f�r att minska brottsligheten och de ofantliga skador
> drogf�rbudet ger upphov till. Nu �mnar staten s�tta en prislapp p� 1
> Dollar/gram som �r rej�lt under svarta marknadspriset p� 1.4 Dollar/gram
> (j�mf�relsevis kostar det i Sverige 100:-/gram ungef�r).
>
> http://rt.com/news/uruguay-legalizes-sale-marijuana-987/http://rt.com/news/uruguay-legalizes-sale-marijuana-987/
>
>


--
Gan Bei

==============================================================================
ÄMNE: Tradition
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/202cda4d8ae86a1f?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 3 ==
Datum: Tis 10 Dec 2013 21:41
Från: Hakvinius


Sverige forts�tter i god tradition underr�ttelsesamarbetet med USA:

"1949 sl�t Sverige ett hemligt avtal med USA och Storbritannien om att
vi skulle st� till tj�nst med signalspaningsdata och i geng�ld f�
toppmodern amerikansk utrustning � som i och f�r sig var en
f�ruts�ttning f�r att vi skulle klara jobbet."

"F�rst 1995 b�rjade information om vad projektet �stadkommit l�cka ut.
I ett av Snowdens dokument uppmanas cheferna inom NSA att visa FRA sin
stora uppskattning f�r de svenska insatserna i spionaget mot Ryssland:
� Tacka Sverige f�r det fortsatta arbetet och betona FRA:s ledande roll
som partner i spaningsarbetet mot det ryska m�let, vilket inkluderar
ryska ledarskikt och kontraspionage."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17974183.ab--

"Socialismen kommer att f�rbli popul�r s� l�nge m�nniskorna finner
hoppet om att det ocks� ska g� d�ligt f�r andra viktigare �n att det
ocks� ska g� bra f�r dem."
(Hans Habe)
== 2 av 3 ==
Datum: Tis 10 Dec 2013 23:30
Från: kjell


Hakvinius skrev 2013-12-11 06:41:
> Sverige forts�tter i god tradition underr�ttelsesamarbetet med USA:
>
> "1949 sl�t Sverige ett hemligt avtal med USA och Storbritannien om att
> vi skulle st� till tj�nst med signalspaningsdata och i geng�ld f�
> toppmodern amerikansk utrustning � som i och f�r sig var en
> f�ruts�ttning f�r att vi skulle klara jobbet."
>
> "F�rst 1995 b�rjade information om vad projektet �stadkommit l�cka ut.
> I ett av Snowdens dokument uppmanas cheferna inom NSA att visa FRA sin
> stora uppskattning f�r de svenska insatserna i spionaget mot Ryssland:
> � Tacka Sverige f�r det fortsatta arbetet och betona FRA:s ledande roll
> som partner i spaningsarbetet mot det ryska m�let, vilket inkluderar
> ryska ledarskikt och kontraspionage."
>
> http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17974183.ab

Det �r inte sv�rt att locka fram dig ur gin h�la du hycklande USA-lakej.


--
Med r�tt att uttrycka mig i klubben f�r inb�rdes beundran. I detta land
har ni inf�rt ett nytt syns�tt. Akademiker,h�gutbildade, v�lavl�nade
m�nniskor h�gt upp i v�lst�ndsligan har pl�tsligt blivit de som har det
sv�rt i samh�llet, de som tidigare hade det s�mst har i detta borgerliga
egoistiska samh�lle blivit de som har det gott st�llt och vara de som
skall g�ra ekonomiska uppoffringar.

---
Detta epostmeddelande inneh�ller inget virus eller annan skadlig kod f�r avast! antivirus �r aktivt.
http://www.avast.com

== 3 av 3 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 04:18
Från: Hakvinius


On 2013-12-11 08:30, kjell wrote:
> Hakvinius skrev 2013-12-11 06:41:
>> Sverige forts�tter i god tradition underr�ttelsesamarbetet med USA:
>>
>> "1949 sl�t Sverige ett hemligt avtal med USA och Storbritannien om att
>> vi skulle st� till tj�nst med signalspaningsdata och i geng�ld f�
>> toppmodern amerikansk utrustning � som i och f�r sig var en
>> f�ruts�ttning f�r att vi skulle klara jobbet."
>>
>> "F�rst 1995 b�rjade information om vad projektet �stadkommit l�cka ut.
>> I ett av Snowdens dokument uppmanas cheferna inom NSA att visa FRA sin
>> stora uppskattning f�r de svenska insatserna i spionaget mot Ryssland:
>> � Tacka Sverige f�r det fortsatta arbetet och betona FRA:s ledande roll
>> som partner i spaningsarbetet mot det ryska m�let, vilket inkluderar
>> ryska ledarskikt och kontraspionage."
>>
>> http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17974183.ab
>
> Det �r inte sv�rt att locka fram dig ur gin h�la du hycklande USA-lakej.
>
>

Den h�r g�ngen var det v�l du som lockades fram u din h�la, du
verklighetsblinde gaphals!

--

"Socialismen kommer att f�rbli popul�r s� l�nge m�nniskorna finner
hoppet om att det ocks� ska g� d�ligt f�r andra viktigare �n att det
ocks� ska g� bra f�r dem."
(Hans Habe)

==============================================================================
ÄMNE: Situationen i Uruguay
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/1c55ab0687411e10?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Tis 10 Dec 2013 23:14
Från: Mikael Forsberg


N�r nu Uruguay legaliserat �ven produktion och f�rs�ljning av Cannabis
(Hasch), bruk och innehav har alltid varit lagligt d�r, s� kallas det
att landet g�r ett experiment med legalisering f�r att f�rs�ka minska
brottsligheten som skapas av knarkkarteller som tj�nar oerh�rt p�
f�rbudet som skapar kraftiga �verpriser p� varorna.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17999806.ab

Vad som inte media hitintills verkar belysa �r att Cannabis har alltid
varit helt lagligt f�r m�nniskan att g�ra vad som helst med under
miljontals �r och f�rbudet �r vad som �r experimentet p� senare �r och
extremt misslyckat d� det skapat stora knarkkarteller, f�rutom den som
startade f�rbudet 'Brittiska Ostindiska Kompaniet' numera 'Comitteee of
300', men de senare f�rbj�d Hasch bara f�r att de tj�nade mer p� att
smuggla Opium som till skillnad mot Hasch �r beroendeframkallande som
Nikotin ungef�r.

--
Gan Bei

==============================================================================
ÄMNE: Svenskarna förs bakom ljuset av högern
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/6b3aa083ea738399?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 2 ==
Datum: Tis 10 Dec 2013 23:54
Från: kjell


Har alltid sagt att en moderat kan göra affär av det mesta.
Blir det bara det rätta priset kan de sälja sin egen mor.
Nu pågår en utförsäljning av vår moder Sverige och dess utrikes och
säkerthetspolitik till högerns store gud USA. Moderaterna har skapat en
stat i staten likt Stasi i f.d. Östtyskland. Den nya hemliga staten går
under det ganska intetsägande namnet, Försvarets Radioanstalt, FRA.
Högerregeringen för det svenska folket bakom ljuset med hjälp av denna
på papperet civila myndighet. De hycklande USA-lakejerna använder
kampen mot terrorism som täckmantel för sitt spioneri. "Kampen mot
terrorism" är något som USA skapat för att fortsätta sina krig
runtom i världen. Det är bl.a. detta som så då moderaterna ställer
sig helhjärtat bakom och hjälper USA med. Det svenska folket har blivit
totalt grundlurade av högerregeringen med moderaterna i spetsen!
När skall det sovande folket vakna upp och protestera och kräva insyn
i den smutsiga byk som högern skapat. En "positiv" följd av mina inlägg
om detta nya FRA och dess dolda agenda är att USA-lakejerna på
swnet.politik ger sig till känna, fast det visste jag sedan tidigare
vilka som var villiga att sälja ut Sverige till främmande makt.


"Uppdrags gransknings" uppgifter är sensationella.

Antingen är regeringen och myndigheterna förda bakom ljuset.

Eller också är svenska folket det.

Enligt den om­debatterade FRA-lagen ska Försvarets radioanstalt, FRA, ha
alla möjliga tillstånd för att mass­övervaka privatpersoner vars
telefon- eller ­datatrafik passerar in och ut ­genom landets gränser.

För det första ska uppdraget ha kommit från regeringen, ­försvaret eller
­säkerhetspolisen.

För det andra ska Försvars­underrättelsedomstolen ha gett tillstånd för
att hämta information.

För det tredje ska Statens inspektion av
försvarsunderrättelseverksamhet, Siun, ha givit FRA tillgång till de
fibertrådar som domstolens beslut omfattar.

Det verkar, på pappret, heltäckande. Ingen övervakning med andra syften
än att upptäcka internationell terrorism, försörjningskriser,
it-attacker, ­miljöhot, etniska eller religiösa konflikter,
flyktingvågor eller stora ränte- och valutaspekulationer.

Och ovanpå det en ­rigorös tillståndsgivning av en nästan hemlig domstol
och en myndighet som kan liknas vid en mussla.

Men om "Uppdrag gransknings" avslöjande stämmer, och det finns ingen
anledning att inte tro att det gör, funkar inte skyddsnätet.

Enligt SVT har FRA hjälpt främmande makt, det vill säga USA. Samma stat
uppges också vara mycket belåten med samarbetet.

FRA har tidigare erkänt att de ­byter information med sina
motsvarig­heter i andra länder. Men det här handlar inte om
informationsutbyte. Det handlar, enligt "Uppdrag granskning", om
regelrätta tjänster.

Ledningen för FRA har också deltagit i ett tre ­dagar långt möte med
­ledningen för amerikanska NSA. Vet regeringen vad som avhandlades där?
Man kan misstänka en rapsodisk redovisning.

FRA:s agerande leder till ­frågan vem som är förd bakom ljuset. Antingen
är det uppdragsgivarna, det vill säga ­regeringen, ­försvaret eller
Säpo. I uppdragskatalogen från dem ingår officiellt inte ­bistånd till
amerikanska myndigheter.

Eller så är det kontrollorganen, det vill säga den halvhemliga domstolen
eller Siun. De som ska se till att allt går rätt och riktigt till när
FRA signalspanar.

Ett tredje alternativ är att det är svenska folket som förletts. I den
högljudda debatten om FRA-lagen 2008 stod den personliga integriteten i
fokus. Den som hörde något om ­tjänster till supermakten USA får gärna
räcka upp handen. Jag tror inte ni var många.

Oavsett vilka som är ­lurade finns det skäl att ­påminna om vad
president Barack Obama sade om den då nyligen avslöjade
massövervakningen i NSA:s regi under sitt besök i Stockholm i höstas.

– Bara för att vi kan göra det är det inte säkert att vi ska göra det.

Just det."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article17999751.ab


"
--
Med rätt att uttrycka mig i klubben för inbördes beundran. I detta land
har ni infört ett nytt synsätt. Akademiker,högutbildade, välavlönade
människor högt upp i välståndsligan har plötsligt blivit de som har det
svårt i samhället, de som tidigare hade det sämst har i detta borgerliga
egoistiska samhälle blivit de som har det gott ställt och vara de som
skall göra ekonomiska uppoffringar.

---
Detta epostmeddelande innehåller inget virus eller annan skadlig kod för avast! antivirus är aktivt.
http://www.avast.com

== 2 av 2 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 04:21
Från: Hakvinius


On 2013-12-11 08:54, kjell wrote:
> Har alltid sagt

Du har inte "alltid sagt" något. Huruvida du reagerar beror på vilken
regering som sitter vid makten. Nu tar jag fasta på din rubrik:
"Svenskarna förs bakom ljuset av högern", och frågar då lite sarkastiskt
vem som t ex (i huvudsak) åren 1946-2006 förde svenskarna bakom
ljuset?... Du slår mot något som är legio i modern tid!


--

"Socialismen kommer att förbli populär så länge människorna finner
hoppet om att det också ska gå dåligt för andra viktigare än att det
också ska gå bra för dem."
(Hans Habe)

==============================================================================
ÄMNE: Sverige bedriver industrispionage mot andra länder
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/89f348e1c9186880?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 02:02
Från: bhmwestling@gmail.com


Den tisdagen den 10:e december 2013 kl. 23:45:27 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> On 2013-12-10 13:43, bhmwestling@gmail.com wrote:
>
> > Den tisdagen den 10:e december 2013 kl. 12:36:54 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>
>
>
> http://rt.com/news/sweden-industrial-espionage-russia-894/
>
>
>
> >> Du ställer konstant en massa korkade frågor
>
> >
>
> >> , men räkna inte med att det
>
> >>
>
> >> innebär att du framför åsikter.
>
> >
>
> > Hade du förstått frågorna hade du enkelt kunnat utläsa mina åsikter ur dem. Du som ju hävdar att
>
> > du är den enda som förstår helheter borde väl kunna förstå att en fråga av typen "Är Sverige det
>
> > enda land som spionerar på andra?" betyder "Sverige är inte det enda land som spionerar på andra!"
>
>
>
> Det tyckte du var viktig information att framföra? Nåväl, nu handlade
>
> det om industrispionage på andra länders företag för ytterligare andra
>
> länders räkning och det är inte något som FRA har till uppgift att
>
> syssla med. Det är direkt brottsligt, antagligen även i USA.
>
>
>
> http://rt.com/news/sweden-industrial-espionage-russia-894/
>
>
>
> > Och varför envisas du med att klippa bort reelavnt text och sedan förneka att den fanns där?
>
> >
>
> Om du avser dina inklipp i mina meningar så betraktar jag det som rent
>
> ofog från din sida att förstöra mina texter och raderar bara smörjan så
>
> mitt inlägg framstår tydligt. Förklara du istället varför du konstant
>
> klipper bort relevanta länkar som debatten baseras på?
>
>
>
> --
>
> Chai 拆


Ja, eftersom du tydligen inte kände till den.
"Sammantaget måste rimligen andra länder och företag betrakta Sverige och
svenskar som potentiella spioner i alla tänkbara sammanhang."

Har du sett alla hemligstämplade dokument och hemliga överenskommelser?
Jag vet en elevförening på en skola som hade ett visst hemligt syfte, och ett officiellt syfte. Så varför skulle det inte kunna förekomma i större sammanhang?

Du förstod alltså inte vad det stod. Tack så mycket för att du just bekräftade att du inte KAN läsa innantill.


(Sådär: Nu gjorde jag precis som du vill och placerade inte mina kommentarer efter det stycke de hörde hemma i. Jag klippte inte bort något av ditt inlägg. Kom inte och gnäll nu!
== 2 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 03:26
Från: Mikael Forsberg


On 2013-12-11 11:02, bhmwestling@gmail.com wrote:
> Den tisdagen den 10:e december 2013 kl. 23:45:27 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:

>> http://rt.com/news/sweden-industrial-espionage-russia-894/

>> Det tyckte du var viktig information att framföra? Nåväl, nu handlade
>>
>> det om industrispionage på andra länders företag för ytterligare andra
>>
>> länders räkning och det är inte något som FRA har till uppgift att
>>
>> syssla med. Det är direkt brottsligt, antagligen även i USA.
>>
>> http://rt.com/news/sweden-industrial-espionage-russia-894/
>>
>> Om du avser dina inklipp i mina meningar så betraktar jag det som rent
>>
>> ofog från din sida att förstöra mina texter och raderar bara smörjan så
>>
>> mitt inlägg framstår tydligt. Förklara du istället varför du konstant
>>
>> klipper bort relevanta länkar som debatten baseras på?
>>

> Ja, eftersom du tydligen inte kände till den.
> "Sammantaget måste rimligen andra länder och företag betrakta Sverige och
> svenskar som potentiella spioner i alla tänkbara sammanhang."
>
> Har du sett alla hemligstämplade dokument och hemliga överenskommelser?
> Jag vet en elevförening på en skola som hade ett visst hemligt syfte, och ett officiellt syfte.
> Så varför skulle det inte kunna förekomma i större sammanhang?
>
> Du förstod alltså inte vad det stod. Tack så mycket för att du just bekräftade att du inte KAN
> läsa innantill.
>
> (Sådär: Nu gjorde jag precis som du vill och placerade inte mina kommentarer efter det stycke de
> hörde hemma i. Jag klippte inte bort något av ditt inlägg. Kom inte och gnäll nu!
>
Du brukar inte kommentera stycken eller ens hela meningar, du klipper
generelt sönder varenda mening och svarar på några ord åt gången med en
korkad retorisk fråga. Så sett ur det perspektivet gjorde du aningen
bättre ifrån sig nu.

FRA sysslar tydligen inte bara med industrispionage via avlyssning, de
hackar dessutom andras datorsystem på begäran från främmande makt. FRA
synes vara rent kriminella.

--
Gan Bei
== 3 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 04:46
Från: bhmwestling@gmail.com


Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 12:26:25 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> On 2013-12-11 11:02, bhmwestling@gmail.com wrote:
>
> > Den tisdagen den 10:e december 2013 kl. 23:45:27 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>
>
>
> >> http://rt.com/news/sweden-industrial-espionage-russia-894/
>
>
>
> >> Det tyckte du var viktig information att framföra? Nåväl, nu handlade
>
> >>
>
> >> det om industrispionage på andra länders företag för ytterligare andra
>
> >>
>
> >> länders räkning och det är inte något som FRA har till uppgift att
>
> >>
>
> >> syssla med. Det är direkt brottsligt, antagligen även i USA.
>
> >>
>
> >> http://rt.com/news/sweden-industrial-espionage-russia-894/
>
> >>
>
> >> Om du avser dina inklipp i mina meningar så betraktar jag det som rent
>
> >>
>
> >> ofog från din sida att förstöra mina texter och raderar bara smörjan så
>
> >>
>
> >> mitt inlägg framstår tydligt. Förklara du istället varför du konstant
>
> >>
>
> >> klipper bort relevanta länkar som debatten baseras på?
>
> >>
>
>
>
> > Ja, eftersom du tydligen inte kände till den.
>
> > "Sammantaget måste rimligen andra länder och företag betrakta Sverige och
>
> > svenskar som potentiella spioner i alla tänkbara sammanhang."
>
> >
>
> > Har du sett alla hemligstämplade dokument och hemliga överenskommelser?
>
> > Jag vet en elevförening på en skola som hade ett visst hemligt syfte, och ett officiellt syfte.
>
> > Så varför skulle det inte kunna förekomma i större sammanhang?
>
> >
>
> > Du förstod alltså inte vad det stod. Tack så mycket för att du just bekräftade att du inte KAN
>
> > läsa innantill.
>
> >
>
> > (Sådär: Nu gjorde jag precis som du vill och placerade inte mina kommentarer efter det stycke de
>
> > hörde hemma i. Jag klippte inte bort något av ditt inlägg. Kom inte och gnäll nu!
>
> >
>
> Du brukar inte kommentera stycken eller ens hela meningar, du klipper
>
> generelt sönder varenda mening och svarar på några ord åt gången med en
>
> korkad retorisk fråga. Så sett ur det perspektivet gjorde du aningen
>
> bättre ifrån sig nu.
>
>
>
> FRA sysslar tydligen inte bara med industrispionage via avlyssning, de
>
> hackar dessutom andras datorsystem på begäran från främmande makt. FRA
>
> synes vara rent kriminella.

Du brukar gnälla om formalia istället för att intressera dig för innehållet. Inte undra på att du aldrig klarade skolan. Och jag försöker göra det lättare för sådana som dig att förstå genom att jag kommenterar direkt efter det som kommenteras istället för att skicka en hög med kommentarer efteråt. Nu har du fått som du vill och kan alltså ge fan i att gälla. Och varför är fårgor du inte förstår korkade för att du inte förstår dem, det är väl rimligare att det är du som är korkad när du inte känner igen en uppenbr retorisk fråga, och inte inser att när en reotrisk fråga ställs så talar den också om vad den som ställer frågan anser. Om du tull exempel tittar ut genom fönstret och ser ett massivt snötäcke och frågar "Är det vinter nu?" och får svaret "Vad tror du?" så har ju den som svarar talat om sin åsikt.

Om vi som exempel plockar fram när du orerade om att utrikesministern i Sverige inte är folkvald, så har vi som faktiskt ids läsa dina ändlösa tirader och faktiskt orkar försöka påvisa de grova fel du gör dig skyldig till provat att påpeka att utrikesministrar inte är folkvalda någonstans, något som du uppenbarligen inte varit kapabel att parsa. Så därför har vi försökt med den retoriska frågan "Kan du nämna något land där utrikesministern är folkvald?". Meningen är att den skall tolkas som "Ingen utrikesminister är folkvald någonstans!" men om du inte klarar att förstå det så kan du ju försöka leta bland världens utrikesministrar och försöka hitta någon som är folkvald. Att du inte klarar av att förstå vare sig direkta uttalanden eller reotriska frågor får tillskrivas din bristfälliga läsförståelse.

== 4 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 06:35
Från: Mikael Forsberg


On 2013-12-11 13:46, bhmwestling@gmail.com wrote:
> Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 12:26:25 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:

>>>> http://rt.com/news/sweden-industrial-espionage-russia-894/
>>
>> Du brukar inte kommentera stycken eller ens hela meningar, du klipper
>>
>> generellt s�nder varenda mening och svarar p� n�gra ord �t g�ngen med en
>>
>> korkad retorisk fr�ga. S� sett ur det perspektivet gjorde du aningen
>>
>> b�ttre ifr�n sig nu.
>>
>> FRA sysslar tydligen inte bara med industrispionage via avlyssning, de
>>
>> hackar dessutom andras datorsystem p� beg�ran fr�n fr�mmande makt. FRA
>>
>> synes vara rent kriminella.
>
> Att du inte klarar av att f�rst� vare sig direkta uttalanden eller reotriska fr�gor
> f�r tillskrivas din bristf�lliga l�sf�rst�else.
>
Jass�.

--
Gan Bei

==============================================================================
ÄMNE: Sveriges apartheid skolor öppnas för allas
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/5fa44f0a1bdcb7a7?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 02:04
Från: bhmwestling@gmail.com


Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 01:09:14 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> On 2013-12-10 13:44, bhmwestling@gmail.com wrote:
>
> > Den tisdagen den 10:e december 2013 kl. 12:59:23 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>
>
>
> >> Har du?
>
> >
>
> > Jag har inte någon anledning att göra det. Det har däremot du.
>
>
>
> Jag känner mycket väl till de avskyvärda blods och sex ritualerna
>
> judarna sysslar med. Det är bara motbjudande att studera de könsstympade
>
> offren närmare rent fysiskt. Se bara hur de helgalna rabbinerna skär
>
> sönder könsorganen på barn och sedan suger i sig oskuldsblod.
>
>
>
> http://theuglytruth.files.wordpress.com/2012/09/mohel.jpg?w=385&h=397
>
>
>
> På judeinternaten inviger de varandra med att brännmärka in
>
> grupptillhörigheten vid deras svårt störda ritualer, på Lundsbegs
>
> använder de tydligen strykjärn till det numera...
>
>
>
> I vilket fall som helst är deras beteenden grovt brottsliga och de borde
>
> spärras in för sina handlingar, men apartheidkorruptionen genomsyrar
>
> rättssystemet så till den grad att just judar och deras närmaste går fria.
>
>
>
> --
>
> Chai 拆

Sysslar alla med det eller bara vissa? Och det är bara de som håller på med omskärelse av nyfödda? Har du något belägg förresten att det rör sig om judeinternat? Är det inte snarare så att du påstår att det är judeinternat eftersom du har ett rabiat judehat? Har du något bevis för att just de går fria?
== 2 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 03:48
Från: Mikael Forsberg


On 2013-12-11 11:04, bhmwestling@gmail.com wrote:
> Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 01:09:14 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:

>> Jag känner mycket väl till de avskyvärda blods och sex ritualerna
>>
>> judarna sysslar med. Det är bara motbjudande att studera de könsstympade
>>
>> offren närmare rent fysiskt. Se bara hur de helgalna rabbinerna skär
>>
>> sönder könsorganen på barn och sedan suger i sig oskuldsblod.
>>
>> http://theuglytruth.files.wordpress.com/2012/09/mohel.jpg?w=385&h=397
>>
>> På judeinternaten inviger de varandra med att brännmärka in
>>
>> grupptillhörigheten vid deras svårt störda ritualer, på Lundsbegs
>>
>> använder de tydligen strykjärn till det numera...
>>
>> I vilket fall som helst är deras beteenden grovt brottsliga och de borde
>>
>> spärras in för sina handlingar, men apartheidkorruptionen genomsyrar
>>
>> rättssystemet så till den grad att just judar och deras närmaste går fria.

> Sysslar alla med det eller bara vissa? Och det är bara de som håller på med omskärelse av
> nyfödda? Har du något belägg förresten att det rör sig om judeinternat? Är det inte snarare
> så att du påstår att det är judeinternat eftersom du har ett rabiat judehat? Har du något bevis
> för att just de går fria?
>
Flertalet judar tycks karva sönder könsorganen på spädpojkar, det är väl
oskuldsblodet rabbinerna tänder på...? Barn avlider ibland av de
övergreppen, faktiskt även då de utförs av läkare.

Överrepresentationen judar på riksinternaten är slående onekligen.

Hur definierar du 'judehat'?

Varför åtalas inga judar för de fall av grov misshandel och grov
våldtäkt mot minderårig som de regelbundet gör sig skyldiga till?

Hur kommer det sig att åklagaren anser det inte vara avsiktligt när
judar tränger sig in hos ungdomar och uttryckligen säger att de skall
brännmärkas och därefter värmer upp ett strykjärn brännmärker ungdomar
allvarligt med ärr för livet som följd? Hände på Lundsberginternatet.

Skall vi gissa på att om romer gjort likadant hade påföljden sannolikt
blivit åratal i fängelse?

--
Gan Bei
== 3 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 04:52
Från: bhmwestling@gmail.com


Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 12:48:07 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> On 2013-12-11 11:04, bhmwestling@gmail.com wrote:
>
> > Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 01:09:14 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>
>
>
> >> Jag känner mycket väl till de avskyvärda blods och sex ritualerna
>
> >>
>
> >> judarna sysslar med. Det är bara motbjudande att studera de könsstympade
>
> >>
>
> >> offren närmare rent fysiskt. Se bara hur de helgalna rabbinerna skär
>
> >>
>
> >> sönder könsorganen på barn och sedan suger i sig oskuldsblod.
>
> >>
>
> >> http://theuglytruth.files.wordpress.com/2012/09/mohel.jpg?w=385&h=397
>
> >>
>
> >> På judeinternaten inviger de varandra med att brännmärka in
>
> >>
>
> >> grupptillhörigheten vid deras svårt störda ritualer, på Lundsbegs
>
> >>
>
> >> använder de tydligen strykjärn till det numera...
>
> >>
>
> >> I vilket fall som helst är deras beteenden grovt brottsliga och de borde
>
> >>
>
> >> spärras in för sina handlingar, men apartheidkorruptionen genomsyrar
>
> >>
>
> >> rättssystemet så till den grad att just judar och deras närmaste går fria.
>
>
>
> > Sysslar alla med det eller bara vissa? Och det är bara de som håller på med omskärelse av
>
> > nyfödda? Har du något belägg förresten att det rör sig om judeinternat? Är det inte snarare
>
> > så att du påstår att det är judeinternat eftersom du har ett rabiat judehat? Har du något bevis
>
> > för att just de går fria?
>
> >
>
> Flertalet judar tycks karva sönder könsorganen på spädpojkar, det är väl
>
> oskuldsblodet rabbinerna tänder på...? Barn avlider ibland av de
>
> övergreppen, faktiskt även då de utförs av läkare.
>
>
>
> Överrepresentationen judar på riksinternaten är slående onekligen.
>
>
>
> Hur definierar du 'judehat'?
>
>
>
> Varför åtalas inga judar för de fall av grov misshandel och grov
>
> våldtäkt mot minderårig som de regelbundet gör sig skyldiga till?
>
>
>
> Hur kommer det sig att åklagaren anser det inte vara avsiktligt när
>
> judar tränger sig in hos ungdomar och uttryckligen säger att de skall
>
> brännmärkas och därefter värmer upp ett strykjärn brännmärker ungdomar
>
> allvarligt med ärr för livet som följd? Hände på Lundsberginternatet.
>
>
>
> Skall vi gissa på att om romer gjort likadant hade påföljden sannolikt
>
> blivit åratal i fängelse?
>

"tycks"? Det var ju stark bevisning... Och är det bara judar som omskär sina nyfödda? Eftersom du inte presenterar några bevis för att det förekommer någon överrepresentation av judar bland eleverna så får det påståendet helt enkelt placeras bland alla dina andra gravt felaktiga uppfattningar om överrepresentation. Slå upp det på nätet så ser du vad det är. Var de förresten judar? Har du något bevis för det? Menar du att de hade dömts om de hade varit ateister? ASka vi gissa på att om en jude hade gptt förbi ditt hus så hade juden blivit nedskjuten av dig medan om hen hade varit rom så hade du bjussat på en flaska rom...
== 4 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 06:47
Från: Mikael Forsberg


On 2013-12-11 13:52, bhmwestling@gmail.com wrote:
> Den onsdagen den 11:e december 2013 kl. 12:48:07 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:

>>>> http://theuglytruth.files.wordpress.com/2012/09/mohel.jpg?w=385&h=397

>> Flertalet judar tycks karva s�nder k�nsorganen p� sp�dpojkar, det �r v�l
>>
>> oskuldsblodet rabbinerna t�nder p�...? Barn avlider ibland av de
>>
>> �vergreppen, faktiskt �ven d� de utf�rs av l�kare.
>>
>> �verrepresentationen judar p� riksinternaten �r sl�ende onekligen.
>>
>> Hur definierar du 'judehat'?
>>
>> Varf�r �talas inga judar f�r de fall av grov misshandel och grov
>>
>> v�ldt�kt mot minder�rig som de regelbundet g�r sig skyldiga till?
>>
>> Hur kommer det sig att �klagaren anser det inte vara avsiktligt n�r
>>
>> judar tr�nger sig in hos ungdomar och uttryckligen s�ger att de skall
>>
>> br�nnm�rkas och d�refter v�rmer upp ett strykj�rn br�nnm�rker ungdomar
>>
>> allvarligt med �rr f�r livet som f�ljd? H�nde p� Lundsberginternatet.
>>
>> Skall vi gissa p� att om romer gjort likadant hade p�f�ljden sannolikt
>>
>> blivit �ratal i f�ngelse?
>>
>
> "tycks"? Det var ju stark bevisning... Och �r det bara judar som omsk�r sina nyf�dda? Eftersom
> du inte presenterar n�gra bevis f�r att det f�rekommer n�gon �verrepresentation av judar bland
> eleverna s� f�r det p�st�endet helt enkelt placeras bland alla dina andra gravt felaktiga
> uppfattningar om �verrepresentation. Sl� upp det p� n�tet s� ser du vad det �r. Var de f�rresten
> judar? Har du n�got bevis f�r det? Menar du att de hade d�mts om de hade varit ateister? ASka vi
> gissa p� att om en jude hade gptt f�rbi ditt hus s� hade juden blivit nedskjuten av dig medan om
> hen hade varit rom s� hade du bjussat p� en flaska rom...
>
Vad tror du?

--
Gan Bei

==============================================================================
ÄMNE: De demokratiskt opålitliga moderaterna....usa-lakejerna
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/f5ef62f9473c3e3b?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 04:37
Från: kjell


Forts�ttning p� f�ljet�ngen om hur h�gern med moderaterna i spetsen
har skapat en stat i staten, FRA. Det kommer mer och mer skr�mmande
uppgifter om hur h�gerns f�rl�ngda arm FRA har blivit en ren lydstat
till USA. Det blir f�rhoppningsvis en spik till i kistan som f�r att
denna regering med USA-lakejer att f�rlora valet.
Jag �r �vertygad om att f�r svenskarna klarhet i hur de blivit
manipulerade om FRA och vad den har f�r uppgifter s� blir det
ett platt fall f�r usa-lakejerna. Den moderata f�rsvarsministern
f�rs�ker uttala sig, men det �r ju ett spel f�r galleriet.
Det framg�r mer och mer om hur demokratiskt op�litligt h�gern �r.

"Manipulerat e-post

Enligt Uppdrag gransknings program ska FRA under v�ren 2013 ha
manipulerat 100 e-postmeddelanden och p� s� s�tt hj�lpt NSA att hacka de
datorer som e-posten kommit fr�n. Detta skulle, om uppgifterna st�mmer,
kunna inneb�ra att FRA brutit mot svensk lagstiftning eftersom
dataintr�ng och f�rberedelse till dataintr�ng �r straffbart enligt
svensk lag.

� Vi har tydlig lagstiftning om hur signalspaning kan ske. Jag
f�ruts�tter att FRA f�ljer lagstiftningen, s�ger Karin Enstr�m,
f�rsvarsminister.
H�ngslen och livrem

Det har tidigare sagts att FRA:s verksamhet kontrolleras med b�de livrem
och h�ngslen. Regeringen, Regeringskansliet, F�rsvarsmakten,
S�kerhetspolisen och/eller Rikskriminalpolisen �r de som ger FRA dess
uppdrag. D�refter ska F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen ge FRA tillst�nd
att bedriva den beg�rda spaningen. Dessutom kontrolleras FRA av
tillsynsmyndigheten Statens Inspektion av
f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet, SIUN. Om det visar sig att de nya
uppgifterna st�mmer har det brustit p� �tminstone ett h�ll.

� Skulle det visa sig att det finns brister s� ska de sj�lvklart
�tg�rdas, s�ger Karin Enstr�m."
"
--
Med r�tt att uttrycka mig i klubben f�r inb�rdes beundran. I detta land
har ni inf�rt ett nytt syns�tt. Akademiker,h�gutbildade, v�lavl�nade
m�nniskor h�gt upp i v�lst�ndsligan har pl�tsligt blivit de som har det
sv�rt i samh�llet, de som tidigare hade det s�mst har i detta borgerliga
egoistiska samh�lle blivit de som har det gott st�llt och vara de som
skall g�ra ekonomiska uppoffringar.

---
Detta epostmeddelande inneh�ller inget virus eller annan skadlig kod f�r avast! antivirus �r aktivt.
http://www.avast.com

== 2 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 05:21
Från: Hakvinius


On 2013-12-11 13:37, kjell wrote:
> Forts�ttning p� f�ljet�ngen om hur h�gern med moderaterna i spetsen
> har skapat en stat i staten, FRA.

FRA har funnits l�nge. Under sitt nuvarande namn sedan 1962...

Hela denna historia blir inte mindre genant f�r sossarna f�r att du
�ltar den som en papegoja - tv�rtom.--

"Socialismen kommer att f�rbli popul�r s� l�nge m�nniskorna finner
hoppet om att det ocks� ska g� d�ligt f�r andra viktigare �n att det
ocks� ska g� bra f�r dem."
(Hans Habe)
== 3 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 05:35
Från: kjell


Hakvinius skrev 2013-12-11 14:21:
> On 2013-12-11 13:37, kjell wrote:
>> Forts�ttning p� f�ljet�ngen om hur h�gern med moderaterna i spetsen
>> har skapat en stat i staten, FRA.
>
> FRA har funnits l�nge. Under sitt nuvarande namn sedan 1962...
>
> Hela denna historia blir inte mindre genant f�r sossarna f�r att du
> �ltar den som en papegoja - tv�rtom.

Jag f�rst�r mycket v�l att du tycker detta skall tystas ner. �r man
usa-lakej s� �r man. Det finns ingen som helst anledning f�r v�nstern
att ta ansvar vad dina h�gerv�nner sysslar med f�r skit.

--
Med r�tt att uttrycka mig i klubben f�r inb�rdes beundran. I detta land
har ni inf�rt ett nytt syns�tt. Akademiker,h�gutbildade, v�lavl�nade
m�nniskor h�gt upp i v�lst�ndsligan har pl�tsligt blivit de som har det
sv�rt i samh�llet, de som tidigare hade det s�mst har i detta borgerliga
egoistiska samh�lle blivit de som har det gott st�llt och vara de som
skall g�ra ekonomiska uppoffringar.

---
Detta epostmeddelande inneh�ller inget virus eller annan skadlig kod f�r avast! antivirus �r aktivt.
http://www.avast.com

== 4 av 4 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 06:22
Från: Hakvinius


On 2013-12-11 14:35, kjell wrote:
> Hakvinius skrev 2013-12-11 14:21:
>> On 2013-12-11 13:37, kjell wrote:
>>> Forts�ttning p� f�ljet�ngen om hur h�gern med moderaterna i spetsen
>>> har skapat en stat i staten, FRA.
>>
>> FRA har funnits l�nge. Under sitt nuvarande namn sedan 1962...
>>
>> Hela denna historia blir inte mindre genant f�r sossarna f�r att du
>> �ltar den som en papegoja - tv�rtom.
>
> Jag f�rst�r mycket v�l att du tycker detta skall tystas ner. �r man
> usa-lakej s� �r man. Det finns ingen som helst anledning f�r v�nstern
> att ta ansvar vad dina h�gerv�nner sysslar med f�r skit.
>

Den "politiska preskriptionstiden" �r mycket l�ngre �n sju �r, s� f�rs�k
inte f�rringa sossarnas ansvar. Sossarna har skapat hela detta "maskineri".

D�rmed inte sagt att det �r d�ligt - v�r underr�ttelseverksamhet har
r�ddat m�nga liv genom tiderna- Fr�gan �r om du bryr dig om det? F�r dig
�r v�l kollektivet viktigast...


--

"Socialismen kommer att f�rbli popul�r s� l�nge m�nniskorna finner
hoppet om att det ocks� ska g� d�ligt f�r andra viktigare �n att det
ocks� ska g� bra f�r dem."
(Hans Habe)

==============================================================================
ÄMNE: Vad är det moderaterna, de opålitliga demokraterna egentligen vill
dölja?
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/a9593029c890e23c?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 04:45
Från: kjell


Det framkommer mer och mer om hur usa-lakejerna s�lt ut oss till USA.
Det var moderaten Odenberg som skrev under avtalet med USA 2006.

"Med ett s�dant h�r avtal kan regeringen s�ga att de inte spionerar p�
svensk trafik och varf�r det?
F�r att USA g�r det �t dom.

Vilken demokrati har vi i detta landet om vi till�ter fr�mmande makt att
spionera p� svenska medborgare?"

http://scabernestor.blogg.se/2008/june/mikael-odelberg-vad-fan-har-du-skrivit-pa.html
--
Med r�tt att uttrycka mig i klubben f�r inb�rdes beundran. I detta land
har ni inf�rt ett nytt syns�tt. Akademiker,h�gutbildade, v�lavl�nade
m�nniskor h�gt upp i v�lst�ndsligan har pl�tsligt blivit de som har det
sv�rt i samh�llet, de som tidigare hade det s�mst har i detta borgerliga
egoistiska samh�lle blivit de som har det gott st�llt och vara de som
skall g�ra ekonomiska uppoffringar.

---
Detta epostmeddelande inneh�ller inget virus eller annan skadlig kod f�r avast! antivirus �r aktivt.
http://www.avast.com


==============================================================================
ÄMNE: Den hycklande moderaten Carl Bildt
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/c374055860db88bb?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Ons 11 Dec 2013 05:14
Från: kjell


S� det kan bli i all sin falskhet! N�r man har lojaliteten
hos USA �r detta skr�mmande f�r Sveriges demokrati!

" H�r talas det om att g�ra rena dataintr�ng, det vill s�ga lagbrott. En
datas�kerhetsexpert som intervjuas av Uppdrag granskning h�vdar att
NSA-dokumenten visar att FRA g�r aktiva attacker.

En sak st�r i alla h�ndelser redan klar: Uppm�rksamheten kommer inte att
ge Carl Bildts ord n�gon �kad tyngd n�sta g�ng han �r ute i v�rlden och
predikar om vikten av ett internet fritt fr�n statliga ingripanden.
--
Med r�tt att uttrycka mig i klubben f�r inb�rdes beundran. I detta land
har ni inf�rt ett nytt syns�tt. Akademiker,h�gutbildade, v�lavl�nade
m�nniskor h�gt upp i v�lst�ndsligan har pl�tsligt blivit de som har det
sv�rt i samh�llet, de som tidigare hade det s�mst har i detta borgerliga
egoistiska samh�lle blivit de som har det gott st�llt och vara de som
skall g�ra ekonomiska uppoffringar."

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svep-fra-spionerar-pa-ryssland-at-usa_8806954.svd?sidan=20

---
Detta epostmeddelande inneh�ller inget virus eller annan skadlig kod f�r avast! antivirus �r aktivt.
http://www.avast.com

==============================================================================

Du fick detta meddelande eftersom du prenumererar på Google-grupper "swnet.politik"
grupp.

Om du vill skicka ett meddelande till den här gruppen, besök http://groups.google.com/group/swnet.politik?hl=sv

Om du vill avsluta prenumerationen på den här gruppen skickar du ett brev
till swnet.politik+unsubscribe@googlegroups.com

Om du vill hur du får post från den här gruppen går du in på:
http://groups.google.com/group/swnet.politik/subscribe?hl=sv

Om du vill rapportera otillåten användning skickar du ett brev med en
förklaring av problemet till abuse@googlegroups.com


==============================================================================
Google-grupper: http://groups.google.com/?hl=sv