Thursday, 2 January 2014

swnet.politik – 26 nya meddelanden i 14 ämnen – sammandrag

swnet.politik
http://groups.google.com/group/swnet.politik?hl=sv

swnet.politik@googlegroups.com

Dagens ämnen:

* Drönaröverlevnadsguide - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/0cadaacd17584e29?hl=sv
* Förbjudet att skänka pengar vill Bo Rothstein ha - 3 meddelanden, 3
författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/9343507f3ed0d79f?hl=sv
* Cannabis legaliseringen kan få dominoeffekt i syd Amerika - 1 meddelanden, 1
författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/542185c7875fd013?hl=sv
* Utbrunnen skyskrapa i Guangzhou står kvar - 3 meddelanden, 2 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/ad269a18660d6e9a?hl=sv
* Nya galna lagar från årsskiftet - 4 meddelanden, 3 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/77e67cbf53c95a14?hl=sv
* Märkligt resonemang från vänster - 5 meddelanden, 3 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/9fa9ac9f263dd804?hl=sv
* Statskuppshandboken - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/b11fdcbc77714b65?hl=sv
* Arbetslinjen 1974 - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/1732cd26518591d5?hl=sv
* Kina har över 100 000 km järnväg - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/432ee20b2fb8d5fa?hl=sv
* Marijuana i idrottssammanhang - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/0fbc0ba146ca0e03?hl=sv
* Kina kommer att vinna 2000-talets rymdkapplöpning - 1 meddelanden, 1
författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/d80b5cb27c205cf5?hl=sv
* Vad var det som träffade Pentagon 9/11? - 2 meddelanden, 2 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/31357612dc323a13?hl=sv
* Illegalt uppfört höghus sprängs ner i Kina - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/d508fbb2f929a4ca?hl=sv
* NSA är mycket värre än vi kan ana - 1 meddelanden, 1 författare
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/b856c8c16ce44417?hl=sv

==============================================================================
ÄMNE: Drönaröverlevnadsguide
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/0cadaacd17584e29?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Lör 28 Dec 2013 11:00
Från: Mikael Forsberg


Eftersom onda makter f�rs�ker ta kontroll i v�rlden och i detta projekt
anv�nder sig av m�rdardr�nare s� m�ste alla vara uppm�rksamma p� dessa
terrormaskiner som flyger runt i snart sagt hela v�rlden f�r att mer
eller mindre godtyckligt m�rda m�nniskor.

http://www.dronesurvivalguide.org/DSG_840x335.pdf

==============================================================================
ÄMNE: Förbjudet att skänka pengar vill Bo Rothstein ha
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/9343507f3ed0d79f?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 3 ==
Datum: Lör 28 Dec 2013 13:48
Från: Mikael Forsberg


Nu g�r en professor Bo Rothstein (jude) ut och vill g�ra det f�rbjudet
att sk�nka pengar till fattiga. Han vill uttryckligen enbart att det ska
g�lla gatutiggare, fr�lsningsarmen och liknande f�r man f�rmoda, de �r
ju ett gissel...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18091837.ab

Hur �r det om allt tiggeri f�rbjuds, donationer till alla t�nkbara
�ndam�l? Gubben �r ju inte med i verkligheten.

== 2 av 3 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 02:17
Från: kjell


Mikael Forsberg skrev 2013-12-28 22:48:
> Nu g�r en professor Bo Rothstein (jude) ut och vill g�ra det f�rbjudet
> att sk�nka pengar till fattiga. Han vill uttryckligen enbart att det ska
> g�lla gatutiggare, fr�lsningsarmen och liknande f�r man f�rmoda, de �r
> ju ett gissel...
>
> http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18091837.ab
>
> Hur �r det om allt tiggeri f�rbjuds, donationer till alla t�nkbara
> �ndam�l? Gubben �r ju inte med i verkligheten.

Det finns ett ord f�r detta f�rslag....ideotisk h�geride�!

--
Med r�tt att uttrycka mig i klubben f�r inb�rdes beundran. I detta land
har ni inf�rt ett nytt syns�tt. Akademiker,h�gutbildade, v�lavl�nade
m�nniskor h�gt upp i v�lst�ndsligan har pl�tsligt blivit de som har det
sv�rt i samh�llet, de som tidigare hade det s�mst har i detta borgerliga
egoistiska samh�lle blivit de som har det gott st�llt och vara de som
skall g�ra ekonomiska uppoffringar.

---
Detta epostmeddelande inneh�ller inget virus eller annan skadlig kod f�r avast! antivirus �r aktivt.
http://www.avast.com

== 3 av 3 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 04:17
Från: Hakvinius


On 2013-12-29 11:17, kjell wrote:
> Mikael Forsberg skrev 2013-12-28 22:48:
>> Nu g�r en professor Bo Rothstein (jude) ut och vill g�ra det f�rbjudet
>> att sk�nka pengar till fattiga. Han vill uttryckligen enbart att det ska
>> g�lla gatutiggare, fr�lsningsarmen och liknande f�r man f�rmoda, de �r
>> ju ett gissel...
>>
>> http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18091837.ab
>>
>> Hur �r det om allt tiggeri f�rbjuds, donationer till alla t�nkbara
>> �ndam�l? Gubben �r ju inte med i verkligheten.
>
> Det finns ett ord f�r detta f�rslag....ideotisk h�geride�!
>

Rothstein �r inte "h�ger". Han �r snarare "v�nster", dock inte aktiv.

--

"Socialismen kommer att f�rbli popul�r s� l�nge m�nniskorna finner
hoppet om att det ocks� ska g� d�ligt f�r andra viktigare �n att det
ocks� ska g� bra f�r dem."
(Hans Habe)

==============================================================================
ÄMNE: Cannabis legaliseringen kan få dominoeffekt i syd Amerika
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/542185c7875fd013?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Lör 28 Dec 2013 19:34
Från: Mikael Forsberg


Efter att Uruguay modigt nog beslutat att upph�ra med drogkriget mot
m�nniskor som tycker om Cannabis s� �verv�ger fler l�nder i syd Amerika
att f�lja efter och g�ra likadant. Fr�mst antas Argentina h�nga p�
trenden, men m�nga fler l�nders ledare b�rjar inse att de m�ste bry sig
om folket.

Bara i Mexiko ligger nu d�dssiffran i drogkriget p� �ver 50 000
m�nniskor som d�dats bara f�r att zioniststyrda USA vill ha drogkrig.
Det handlar inte det minsta om att skydda folket mot droger, det handlar
om att d�da folket med ett religi�st mantra om att droger m�ste stoppas
till vilket pris som helst.

TYT har en del bra synpunkter om det h�r och en majoritet av
befolkningen i USA vill legalisera Cannabis.

http://www.youtube.com/watch?v=LuWPlZ7dcn0


==============================================================================
ÄMNE: Utbrunnen skyskrapa i Guangzhou står kvar
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/ad269a18660d6e9a?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 3 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 06:27
Från: bhmwestling@gmail.com


Den fredagen den 27:e december 2013 kl. 18:36:47 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> bhmwestling@gmail.com skrev 2013-12-27 17:00:
>
> > Den fredagen den 27:e december 2013 kl. 15:10:42 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>
> >>
>
> >> Ber�tta nu vad du tror att det st�r explosionerna som h�rdes f�r varje
>
> >>
>
> >> v�ningsplan berodde p�?
>
> >
>
> > Det finns massor av f�rklaringar till dessa. Det kan du l�sa om p� den sajt som jag l�nkade till.
>
>
>
> Men du kan inte redog�ra f�r en enda. Vad beror det p�?? :)

Märkligt att du plötsligt är negativt inställd till att någon istället för att faktiskt posta något av sina exempel eller bevis istället hänvisar till att du kan leta upp det själv.

Klart, den stora skillnaden mellan din metod och min metod är ju att jag talar om exakt vilken sajt du skall konsultera, medan du själv hävdar "Sök på nätet".>
>
>
> >> Du b�r l�sa igenom sidorna du l�nkar till om du
>
> >>
>
> >> ska kunna argumentera med dem som st�d f�r n�got.
>
> >>
>
> > Och det har jag gjort. Du borde l�sa igenom de, eftersom du g�r dig en sl�t figur n�r dina inv�ndningar besvaras av sidan du just ifr�gasatte.
>
>
>
> Jag har l�st allt du l�nkat till. F�rklara nu vad du uppfattar att
>
> explosionerna som h�rdes berodde p�?

Det har jag lagt ut flera gånger. Det är bara att söka på nätet.>
>
>
> >> Det �r ingen som helt tvekan om att WTC byggnaderna spr�ngdes ner
>
> >>
>
> >> brukandes �tskilliga ton spr�ng�mnen.
>
> >
>
> > Som ingen sett, och det inte finns n�gon som helst dokumentation om, trots att det r�cker med att en enda av de tusentals personer som jobbade d�r skulle r�ka se dessa, f�r att nu inte tala om de tusentals personer som m�ste jobbat
>
> > dag och natt i flera m�nader med att applicera dessa spr�ng�mnen i kontorslokaler. Utan att n�gon m�rkte n�got.
>
> >
>
> Det �r inte fr�gan om tusentals personer som apterar spr�ngladdningarna,
>
> flera av dem greps faktiskt p� brottsplatsen och utvisades till
>
> terrorstaten Israel.

Och trots detta kan du inte producera ett enda bevis för att det hände som du påstår.== 2 av 3 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 07:40
Från: Mikael Forsberg


bhmwestling@gmail.com skrev 2013-12-29 15:27:
> Den fredagen den 27:e december 2013 kl. 18:36:47 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>>
>> Men du kan inte redog�ra f�r en enda. Vad beror det p�?? :)
>
> M�rkligt att du pl�tsligt �r negativt inst�lld till att n�gon ist�llet f�r att faktiskt posta n�got av sina exempel eller bevis ist�llet h�nvisar till att du kan leta upp det sj�lv.
>
> Klart, den stora skillnaden mellan din metod och min metod �r ju att jag talar om exakt vilken sajt du skall konsultera, medan du sj�lv h�vdar "S�k p� n�tet".

Vad har du postat menar du?

>> Jag har l�st allt du l�nkat till. F�rklara nu vad du uppfattar att
>>
>> explosionerna som h�rdes berodde p�?
>
> Det har jag lagt ut flera g�nger. Det �r bara att s�ka p� n�tet.

Jag vet att byggnaderna spr�ngdes ner av zionistmaffian. Vill du p�st�
n�got annat som zionistmaffians f�rsvarsadvokat s� f�r du v�l f�rs�ka
framl�gga rimliga tvivel om deras skuld. Att f�rs�ka f�rneka det
uppenbara brottet lyckas du inte med.

>> Det �r inte fr�gan om tusentals personer som apterar spr�ngladdningarna,
>>
>> flera av dem greps faktiskt p� brottsplatsen och utvisades till
>>
>> terrorstaten Israel.
>
> Och trots detta kan du inte producera ett enda bevis f�r att det h�nde som du p�st�r.
>
Du tror f�rmodligen att WTC byggnaderna fortfarande st�r kvar?

Du �r noll insatt i fr�gan och reagerade inte ens det minsta p� n�r jag
medvetet �ndrade huvuddatumet i ett av inl�ggen. :) :) :)

Det h�r grova brottet (9/11) har zionistmaffian anv�nt som f�rev�ndning
till krig mot terror och invaderat Irak och Afghanistan, allts� �n v�rre
brott. Svensk genomkorrumperad landsf�rr�darregim anv�nder dessutom
svensk f�rsvarsmakt i denna grova internationella brottslighet i
Afghanistan bland annat, men ocks� genom att l�mna ut alla t�nkbara
spaningsuppgifter till fr�mmande makt.
== 3 av 3 ==
Datum: Mån 30 Dec 2013 05:26
Från: bhmwestling@gmail.com


Den söndagen den 29:e december 2013 kl. 16:40:29 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> bhmwestling@gmail.com skrev 2013-12-29 15:27:
>
> > Den fredagen den 27:e december 2013 kl. 18:36:47 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
>
> >>
>
> >> Men du kan inte redog�ra f�r en enda. Vad beror det p�?? :)
>
> >
>
> > M�rkligt att du pl�tsligt �r negativt inst�lld till att n�gon ist�llet f�r att faktiskt posta n�got av sina exempel eller bevis ist�llet h�nvisar till att du kan leta upp det sj�lv.
>
> >
>
> > Klart, den stora skillnaden mellan din metod och min metod �r ju att jag talar om exakt vilken sajt du skall konsultera, medan du sj�lv h�vdar "S�k p� n�tet".
>
>
>
> Vad har du postat menar du?
>
>
>
> >> Jag har l�st allt du l�nkat till. F�rklara nu vad du uppfattar att
>
> >>
>
> >> explosionerna som h�rdes berodde p�?
>
> >
>
> > Det har jag lagt ut flera g�nger. Det �r bara att s�ka p� n�tet.
>
>
>
> Jag vet att byggnaderna spr�ngdes ner av zionistmaffian.

Jaha, du var där och övervakade när alla sprängladdningar placerades. Och du sade alltså ingenting förrän flera år efteråt?

Du _vet_ givetvis inte alls det. Däremot passar det in i din världsbild så du bortser från alla fakta som inte gynnar din teori.


> > Och trots detta kan du inte producera ett enda bevis f�r att det h�nde som du p�st�r.
>
> >
>
> Du tror f�rmodligen att WTC byggnaderna fortfarande st�r kvar?

Jaha, så om man anser att byggnaderna rasade på grund av strukturell försvagning genom att fulltankade passagerarplan i full karriär rammade byggnaderna så betyder det att man tror att de står kvar?

Taket i ett köpcenter i Lettland rasade. Menar du att om man inte anser att taket sprängdes av en sionistmaffia så tror man att taket inte rasade alls?> Du �r noll insatt i fr�gan och reagerade inte ens det minsta p� n�r jag
>
> medvetet �ndrade huvuddatumet i ett av inl�ggen. :) :) :)

Så om man inte bryr sig om att påtala en liten detalj så betyder det alltså numera att man inte förstår helheter. Och om man påtalar en liten detalj så betyder det att man inte förstår helheter.==============================================================================
ÄMNE: Nya galna lagar från årsskiftet
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/77e67cbf53c95a14?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 4 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 09:07
Från: Mikael Forsberg


Nya f�rtryckarregler presenterar landsf�rr�darriksdagen inf�r det nya
�ret. Judemonopolet (systembolaget) p� alkoholf�rs�ljning beh�lls och
priserna p� judedryckerna h�js kraftigt (men politikerna forts�tter supa
gratis p� arbetstid).

Torg och gatuhandel f�rbjuds i praktiken eftersom bara de med statligt
datorkontrollerade kassor f�r s�lja varor �ppet.

Demokratin avskaffas alltmer d� makt forts�tter att �verf�ras till det
av Bilderberggruppen skapade helt odemokratiska zionistkontrollerade EU.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/12/74/db9a49f2.pdf

Lagstiftning skall h�llas tillg�nglig via internet som inte ing�r i
socialnormen och allts� inte finns tillg�nglig f�r de som lever p�
kommunalt f�rs�rjningsst�d exempelvis, kan v�l tolkas som att lagen
heller inte g�ller dem?

Inga som helst f�rb�ttringar f�r folkets r�ttigheter gentemot
myndighetsf�rtrycket.

Inga amnestier f�r politiska f�ngar.

== 2 av 4 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 09:38
Från: Hakvinius


On 2013-12-29 18:07, Mikael Forsberg wrote:

>
> Lagstiftning skall hållas tillgänglig via internet som inte ingår i
> socialnormen och alltså inte finns tillgänglig för de som lever på
> kommunalt försörjningsstöd exempelvis, kan väl tolkas som att lagen
> heller inte gäller dem?
>
>

Du sitter med gammal inform,ation! Detta gäller fr o m 2013 (Från
Socialstyrelsens allmänna råd):

"Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som
behövs för att ett hem ska kunna fungera. Den hemutrustning som avses
bör kunna tillgodose behov som t.ex. matlagning, umgänge, sömn,
förvaring, rengöring och rekreation. Även radio, TV och dator med
internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning."

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19014/2013-3-13.pdf

Förvaltningsdomstolen har redan ålagt trilskande kommuner att ge stöd
för dator och internet. Det var under det socialistiska tidevarvet som
dator inte ansågs nödvändig. Ju dummare folket är, desto mer gynnas ju
de röda...--

"Socialismen kommer att förbli populär så länge människorna finner
hoppet om att det också ska gå dåligt för andra viktigare än att det
också ska gå bra för dem."
(Hans Habe)
== 3 av 4 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 10:34
Från: Mikael Forsberg


Hakvinius skrev 2013-12-29 18:38:
> On 2013-12-29 18:07, Mikael Forsberg wrote:
>
>>
>> Lagstiftning skall hållas tillgänglig via internet som inte ingår i
>> socialnormen och alltså inte finns tillgänglig för de som lever på
>> kommunalt försörjningsstöd exempelvis, kan väl tolkas som att lagen
>> heller inte gäller dem?
>>
>>
>
> Du sitter med gammal inform,ation! Detta gäller fr o m 2013 (Från
> Socialstyrelsens allmänna råd):
>
> "Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som
> behövs för att ett hem ska kunna fungera. Den hemutrustning som avses
> bör kunna tillgodose behov som t.ex. matlagning, umgänge, sömn,
> förvaring, rengöring och rekreation. Även radio, TV och dator med
> internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning."
>
> http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19014/2013-3-13.pdf
>
>
> Förvaltningsdomstolen har redan ålagt trilskande kommuner att ge stöd
> för dator och internet. Det var under det socialistiska tidevarvet som
> dator inte ansågs nödvändig. Ju dummare folket är, desto mer gynnas ju
> de röda...
>
Det måste jag medge att jag missat helt. Det här var glädjande
ordentligt, jag skall genast ta itu med detta då det finns ofantligt
många som lever på socialbidrag men varken har datorer, telefoner eller
tillgång till internet.

Problemet löses visserligen inte så enkelt eftersom många uteliggare
exempelvis inte får socialbidrag ens om de inte helt gör sig av med alla
tillgångar som arvegods eller liknande.

Internetanslutning torde vara relativt enkelt för socialförvaltningarna
att få installerat, men datorerna lär ha en viss risk att försvinna.

Socialförvaltningarna måste alltså stå för internetabonnemang åt
socialbidragstagare eftersom många inte kan få sådana själva på grund av
betalningsanmärkningar och liknande. Undrar om de gör det för tillfället?

Datorer med internetanslutningar borde för övrigt finnas tillgängliga på
alla institutioner som sjukvård och äldreboenden med mera individuellt
för samtliga.

Utbildning i handhavandet borde också vara allmänt tillgängligt som en
ren rättighet.

== 4 av 4 ==
Datum: Mån 30 Dec 2013 05:30
Från: bhmwestling@gmail.com


Den söndagen den 29:e december 2013 kl. 18:38:45 UTC+1 skrev Hakvinius:
> On 2013-12-29 18:07, Mikael Forsberg wrote:
>
>
>
> >
>
> > Lagstiftning skall hållas tillgänglig via internet som inte ingår i
>
> > socialnormen och alltså inte finns tillgänglig för de som lever på
>
> > kommunalt försörjningsstöd exempelvis, kan väl tolkas som att lagen
>
> > heller inte gäller dem?
>
> >
>
> >
>
>
>
> Du sitter med gammal inform,ation! Detta gäller fr o m 2013 (Från
>
> Socialstyrelsens allmänna råd):
>
>
>
> "Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som
>
> behövs för att ett hem ska kunna fungera. Den hemutrustning som avses
>
> bör kunna tillgodose behov som t.ex. matlagning, umgänge, sömn,
>
> förvaring, rengöring och rekreation. Även radio, TV och dator med
>
> internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning."
>
>
>
> http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19014/2013-3-13.pdf

Jag råkade hamna i ofas med min betalning för bredband och därför blev jag av med uppkopplingen. Jag har dock gjort rätt för mig, men kan inte få en uppkoppling hemma eftersom jag har skuld hos kronofogden.

Vem skall jag kontakta för att åter få uppkoppling? Det anses ju böra ingå i en hemutrustning!

==============================================================================
ÄMNE: Märkligt resonemang från vänster
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/9fa9ac9f263dd804?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 5 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 09:08
Från: Hakvinius


Tydligen anser man fr�n v�nster att det �r OK med EU-medborgare som
kommer hit f�r att f�rs�rja sig genom att tigga. Men gud n�de den
EU-medborgare som kommer hit f�r att f�rs�ka f�rs�rja sig sj�lv med ett
riktigt arbete. D� blir det liv i folkets hus...

--

"Socialismen kommer att f�rbli popul�r s� l�nge m�nniskorna finner
hoppet om att det ocks� ska g� d�ligt f�r andra viktigare �n att det
ocks� ska g� bra f�r dem."
(Hans Habe)
== 2 av 5 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 19:18
Från: Kjelle <252309@comahem.se>


Den 2013-12- 18:08:48 skrev Hakvinius <hakvinius@hotmail.com>:

> Tydligen anser man från vänster att det är OK med EU-medborgare som
> kommer hit för att försörja sig genom att tigga. Men gud nåde den
> EU-medborgare som kommer hit för att försöka försörja sig själv med ett
> riktigt arbete. Då blir det liv i folkets hus...

Du har oneklingen en poäng där. Jag kan hålla med dig till viss del men
varför skall desperata hantvekare utnyttjas? Deras minimala löner enl
svenska normer, slår ut vår egen arbetskraft men hur många svenskar
protesterar mot det menar du?

I september 2013 var 34 500 personer inskrivna i fas 3. Var tionde får
ingen ersättning utan är hänvisade till att ansöka om socialbidrag.

Snart är det väl utstämplade svenskar som tvingas ut på gatan för att
tigga ihop till brödfödan och hyran om den här regeringen får hållas.
--
Kjelle
== 3 av 5 ==
Datum: Mån 30 Dec 2013 01:25
Från: kjell


Kjelle skrev 2013-12-30 04:18:
> Den 2013-12- 18:08:48 skrev Hakvinius <hakvinius@hotmail.com>:
>
>> Tydligen anser man fr�n v�nster att det �r OK med EU-medborgare som
>> kommer hit f�r att f�rs�rja sig genom att tigga. Men gud n�de den
>> EU-medborgare som kommer hit f�r att f�rs�ka f�rs�rja sig sj�lv med
>> ett riktigt arbete. D� blir det liv i folkets hus...
>
> Du har oneklingen en po�ng d�r. Jag kan h�lla med dig till viss del men
> varf�r skall desperata hantvekare utnyttjas? Deras minimala l�ner enl
> svenska normer, sl�r ut v�r egen arbetskraft men hur m�nga svenskar
> protesterar mot det menar du?
>
> I september 2013 var 34 500 personer inskrivna i fas 3. Var tionde f�r
> ingen ers�ttning utan �r h�nvisade till att ans�ka om socialbidrag.
>
> Snart �r det v�l utst�mplade svenskar som tvingas ut p� gatan f�r att
> tigga ihop till br�df�dan och hyran om den h�r regeringen f�r h�llas.

Tja, den moderate politikerns framst�llning av vad v�nstern anser �r ju
en ren f�rvanskning som borde helt negligeras.

--
Med r�tt att uttrycka mig i klubben f�r inb�rdes beundran. I detta land
har ni inf�rt ett nytt syns�tt. Akademiker,h�gutbildade, v�lavl�nade
m�nniskor h�gt upp i v�lst�ndsligan har pl�tsligt blivit de som har det
sv�rt i samh�llet, de som tidigare hade det s�mst har i detta borgerliga
egoistiska samh�lle blivit de som har det gott st�llt och vara de som
skall g�ra ekonomiska uppoffringar.

---
Detta epostmeddelande inneh�ller inget virus eller annan skadlig kod f�r avast! antivirus �r aktivt.
http://www.avast.com

== 4 av 5 ==
Datum: Mån 30 Dec 2013 03:06
Från: Hakvinius


On 2013-12-30 10:25, kjell wrote:
> Kjelle skrev 2013-12-30 04:18:
>> Den 2013-12- 18:08:48 skrev Hakvinius <hakvinius@hotmail.com>:
>>
>>> Tydligen anser man fr�n v�nster att det �r OK med EU-medborgare som
>>> kommer hit f�r att f�rs�rja sig genom att tigga. Men gud n�de den
>>> EU-medborgare som kommer hit f�r att f�rs�ka f�rs�rja sig sj�lv med
>>> ett riktigt arbete. D� blir det liv i folkets hus...
>>
>> Du har oneklingen en po�ng d�r. Jag kan h�lla med dig till viss del men
>> varf�r skall desperata hantvekare utnyttjas? Deras minimala l�ner enl
>> svenska normer, sl�r ut v�r egen arbetskraft men hur m�nga svenskar
>> protesterar mot det menar du?
>>
>> I september 2013 var 34 500 personer inskrivna i fas 3. Var tionde f�r
>> ingen ers�ttning utan �r h�nvisade till att ans�ka om socialbidrag.
>>
>> Snart �r det v�l utst�mplade svenskar som tvingas ut p� gatan f�r att
>> tigga ihop till br�df�dan och hyran om den h�r regeringen f�r h�llas.
>
> Tja, den moderate politikerns framst�llning av vad v�nstern anser �r ju
> en ren f�rvanskning som borde helt negligeras.
>

H�ll du dig undan, s� blir det nog bra!

--

"Socialismen kommer att f�rbli popul�r s� l�nge m�nniskorna finner
hoppet om att det ocks� ska g� d�ligt f�r andra viktigare �n att det
ocks� ska g� bra f�r dem."
(Hans Habe)
== 5 av 5 ==
Datum: Mån 30 Dec 2013 03:20
Från: Hakvinius


On 2013-12-30 04:18, Kjelle wrote:
> Den 2013-12- 18:08:48 skrev Hakvinius <hakvinius@hotmail.com>:
>
>> Tydligen anser man fr�n v�nster att det �r OK med EU-medborgare som
>> kommer hit f�r att f�rs�rja sig genom att tigga. Men gud n�de den
>> EU-medborgare som kommer hit f�r att f�rs�ka f�rs�rja sig sj�lv med
>> ett riktigt arbete. D� blir det liv i folkets hus...
>
> Du har oneklingen en po�ng d�r. Jag kan h�lla med dig till viss del men
> varf�r skall desperata hantvekare utnyttjas? Deras minimala l�ner enl
> svenska normer, sl�r ut v�r egen arbetskraft men hur m�nga svenskar
> protesterar mot det menar du?
>

Fr�n arbetstagar-officiellt h�ll (LO) �r protesterna f�rsiktiga. Man
vill inte s�ga "nej" (d� man inte vill f� st�mpeln fr�mlingsfientliga),
medan m�nga medlemmar anser att arbetskraftsinvandrarna tar jobben fr�n
dem. LO:s sk�l �r i st�llet fokuserat kring omsorgen om den invandrade.

M�nga av de utnyttjade hantverkarna kommer efter tre m�nader i Sverige
hem med motsvarande tv� �rsl�ner. M�nga h�r i Sverige anser att de
blivit utnyttjade, men jag �r inte �vertygad om att
arbetskraftsinvandrarna sj�lva delar den uppfattningen.


> I september 2013 var 34 500 personer inskrivna i fas 3. Var tionde f�r
> ingen ers�ttning utan �r h�nvisade till att ans�ka om socialbidrag.
>
> Snart �r det v�l utst�mplade svenskar som tvingas ut p� gatan f�r att
> tigga ihop till br�df�dan och hyran om den h�r regeringen f�r h�llas.

Det d�r "mantrat" har upprepats sedan 2006, men jag har fortfarande inte
sett de d�r utst�mplade svenska tiggarna p� v�ra gator...

--

"Socialismen kommer att f�rbli popul�r s� l�nge m�nniskorna finner
hoppet om att det ocks� ska g� d�ligt f�r andra viktigare �n att det
ocks� ska g� bra f�r dem."
(Hans Habe)

==============================================================================
ÄMNE: Statskuppshandboken
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/b11fdcbc77714b65?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 09:29
Från: Mikael Forsberg


USA's olika myndigheter bedriver samh�llsomst�rtande verksamhet �ver
hela v�rlden f�r att ibland genom statskupp placera in sina
marionettregimer.

Ukraina var ett s�dant exempel nyligen d� Bilderberggruppens lakejer
f�rs�kte st�rta en legitim demokratisk regering genom att anordna
demonstrationer, upplopp, zionistmedia propaganda och sj�lvfallet n�gra
k�nda zionistprovokat�rer som Bild, McCain, Ashton med flera p� plats.

Det �r i allra h�gsta grad uppr�rande och gangsterpacket borde f�ngslas
p� livstid snarare �n att skjutsas runt i v�rlden f�r att utr�tta sitt
smutsiga v�rv.

http://www.youtube.com/watch?v=mLE7Bswz9G8

==============================================================================
ÄMNE: Arbetslinjen 1974
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/1732cd26518591d5?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 11:21
Från: Hakvinius


Gammal propagandafilm, som ändå känns igen:

http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=267&returnurl=http://filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dSap

==============================================================================
ÄMNE: Kina har över 100 000 km järnväg
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/432ee20b2fb8d5fa?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 13:35
Från: Mikael Forsberg


Lagom till h�gs�song f�r resandet har Kina passerat 100 000 km j�rnv�g i
trafik, v�rlden st�rsta och modernaste h�ghastighetsj�rnv�gsn�t. Trots
relativt h�gt pris med ungef�r 800 kronor f�r en biljett rakt �ver
landet i 10-15 timmar s� k�ar folk g�rna en timme bara f�r att f� �ka
med vare sig de beh�ver resa eller inte.

T�gen kryper emellan�t fram i 200 km/timmen men drar ofta upp i 300 km/t
med f�rm�ga att g� �ver 350 km/t n�r f�rh�llandena s� till�ter.

http://english.cntv.cn/program/china24/20131229/100333.shtml
==============================================================================
ÄMNE: Marijuana i idrottssammanhang
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/0fbc0ba146ca0e03?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 15:04
Från: Mikael Forsberg


Nu kommer �terigen Marijuana upp i debatten om vilka berusningsmedel
idrottsut�vare f�r anv�nda n�r delstater i USA faktiskt till�ter att man
r�ker Hasch exempelvis lika g�rna som att ta en �l.

http://www.denverpost.com/sports/ci_24809768/athletes-and-pot-legalized-marijuana-league-its-own?source=most_viewed

==============================================================================
ÄMNE: Kina kommer att vinna 2000-talets rymdkapplöpning
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/d80b5cb27c205cf5?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 17:31
Från: Mikael Forsberg


Mycket tyder p� att Kina vinner 2000- talets rymdkappl�pning. Inte minst
beroende p� att t�nkbara utmanare s�ckar ihop av sj�lvdestruktivt
kortsiktigt s�krande av egna positioner. Dessutom t�vlar inte Kina, de
bara stakar p� f�r att bygga sin nation.

S� h�r ser en del p� saken:

http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/judson-phillips-cold-hard-truth/2013/dec/29/we-can-beat-chinese-back-moon-we-wont/

Roligast �r de som st�r i USA och s�ger att de har si eller s� m�nga �rs
erfarenhet mer, trots att den generationen redan �r ur leken och de nya
generationerna har samma start oavsett. USA med ofantliga skulder och
Kina med ofantliga �verskott.

==============================================================================
ÄMNE: Vad var det som träffade Pentagon 9/11?
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/31357612dc323a13?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 2 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 19:12
Från: Mikael Forsberg


Vad var det egentligen som tr�ffade Pentagon 9/11 2001? V�ldigt mycket
tyder p� att det var ett annat plan �n den p�st�dda Boeing 757 som
myndigheterna h�vdar. Flera av personalen med toppositioner p� Raytheon
UAV avdelningen dog samma dag i de olika f�rolyckade kapade planen
dessutom. Vad �r sannolikheten f�r att toppersonalen fr�n samma f�retag
befinner sig i tre olika plan som kapas samtidigt?

http://www.pakalertpress.com/2013/12/29/what-really-hit-the-pentagon-on-911/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pakalert+%28Pak+Alert+Press%29

En annan m�rklighet �r att planet fl�g �ver Vita Huset och Capitolium
f�r att gira in p� baksidan av Pentagon som var delvis t�mt p� grund av
ombyggnationer. En terrorist v�ljer v�l inte minsta m�jliga skada vid
ett d�d som �r s� otroligt v�lplanerat!?

Afghanistan ockuperades med anledning av 9/11 kapningarna och anv�nds nu
av zionisterna f�r terrord�d med obemannade dr�nare i andra l�nder som
Pakistan bland annat. Vad har svensk milit�r d�r att g�ra annat �n att
Bilderbergaren Carl Bildt vill det?== 2 av 2 ==
Datum: Mån 30 Dec 2013 05:34
Från: bhmwestling@gmail.com


Den måndagen den 30:e december 2013 kl. 04:12:30 UTC+1 skrev Mikael Forsberg:
> Vad �r sannolikheten f�r att toppersonalen fr�n samma f�retag
>
> befinner sig i tre olika plan som kapas samtidigt?

Lika stor som sannolikheten att fyra olika plan kapas samtidigt.


==============================================================================
ÄMNE: Illegalt uppfört höghus sprängs ner i Kina
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/d508fbb2f929a4ca?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Sön 29 Dec 2013 19:38
Från: Mikael Forsberg


H�r spr�ngs ett illegalt uppf�rt h�ghus ner i Kina. L�gg m�rke till hur
sv�rt det �r att spr�nga ner rakt om andra delar inte ska skadas.
D�remot g�r det absolut inte att riva h�ghus av st�l och betong med en
eldsv�da, det �r helt l�jligt att inbilla sig d� det g�r �t massor av
spr�ng�mnen i samtliga b�rande delar kontrollerat.

http://www.china.org.cn/photos/2013-12/30/content_31040179.htm

�nd� befinner sig svenska soldater i Afghanistan f�r att jaga
'terrorister' n�r det i sj�lva verket �r terroristerna de arbetar f�r p�
svenska skattebetalares bekostnad.


==============================================================================
ÄMNE: NSA är mycket värre än vi kan ana
http://groups.google.com/group/swnet.politik/t/b856c8c16ce44417?hl=sv
==============================================================================

== 1 av 1 ==
Datum: Mån 30 Dec 2013 04:17
Från: KenNSA �r mycket v�rre �n vi kan ana. De n�stlar sig in �verallt.
http://www.nordichardware.se/Sakerhet/nsa-saegs-plocka-postfoersaendelser-foer-att-installera-bakdoerrar-innan-leverans.html
F�rbjud NSA.

==============================================================================

Du fick detta meddelande eftersom du prenumererar på Google-grupper "swnet.politik"
grupp.

Om du vill skicka ett meddelande till den här gruppen, besök http://groups.google.com/group/swnet.politik?hl=sv

Om du vill avsluta prenumerationen på den här gruppen skickar du ett brev
till swnet.politik+unsubscribe@googlegroups.com

Om du vill hur du får post från den här gruppen går du in på:
http://groups.google.com/group/swnet.politik/subscribe?hl=sv

Om du vill rapportera otillåten användning skickar du ett brev med en
förklaring av problemet till abuse@googlegroups.com


==============================================================================
Google-grupper: http://groups.google.com/?hl=sv